Kennisgeving incidentele festiviteiten

Is uw onderneming volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type A of type B? En wilt u een activiteit organiseren waarbij u de normen voor geluidshinder of lichthinder overschrijdt? Dan dient u bij de gemeente een kennisgeving incidentele festiviteit in.

Aanvragen

U kunt jaarlijks voor maximaal 12 activiteiten een kennisgeving indienen.

Nodig

  • eHerkenning
  • Valt uw bedrijf of onderneming niet onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig

Meer informatie