Melding betoging, demonstratie of manifestatie

In gemeente De Bilt mag iedereen een demonstratie (of betoging of manifestatie) organiseren. Dit is een grondrecht. Wilt u demonstreren? Meld de demonstratie dan aan.

Doe dit minimaal 48 uur van tevoren. Zaterdagen, zondagen of feestdagen tellen niet mee in de termijn van 48 uur. In dat geval moet u op de laatste werkdag vóór 12.00 uur een melding doen.

Wat u moet weten

Wat is een betoging/demonstratie?

Een betoging/demonstratie is een bijeenkomst van meerdere personen waarbij de meningsuiting voorop staat. De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de demonstratie of deze in het uiterste geval verbieden.  

Acties of evenementen voor goede doelen of het werven van leden voor ideële organisaties vallen niet onder het recht om te demonstreren. Eén persoon die wil demonstreren of op andere wijze zijn mening wil uiten hoeft dit niet te melden bij de gemeente. 

Wat is een openbare manifestatie?

Een bijeenkomst in de openbare ruimte waarbij het belijden van een godsdienst of levensovertuiging centraal staat, valt hier ook onder en moet gemeld worden.

Wat is een optocht?

Wilt u een demonstratie in de vorm van een optocht houden? Neem dan minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. De gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Bijvoorbeeld over geplande evenementen en wegwerkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de optocht.

Maakt u gebruik van een podium, tent of kraam?

Wilt u bij de demonstratie een podium, een tent of kraam plaatsen? Neem dan minimaal 2 weken van te voren contact op met de gemeente. U heeft dan mogelijk aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig.

Melden zonder DigiD

Doet u de melding met DigiD dan kunt u de status ook volgen via Mijn De Bilt.

Inloggen met DigiD Melden met DigiD

Wat wij willen weten

  • Omschrijving van het doel van de betoging/manifestatie/demonstratie en de te ondernemen activiteiten
  • Plaats en voor zover van toepassing de route en plaats van beëindiging
  • Verwacht aantal deelnemers
  • Maatregelen die de organisator treft om een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop te realiseren

Na het indienen van de melding ontvangt u een brief met de voorwaarden.

Voorwaarden

  • Er kunnen voorwaarden opgelegd worden op basis van de specifieke omstandigheden. De organisator wordt hierover geïnformeerd.
  • De organisator is verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop.

Kosten

Het melden van een betoging, manifestatie of demonstratie is gratis. U kunt wel kosten hebben aan eventuele aanvullende maatregelen.

Contact

Voor meer informatie, advies of hulp kunt u contact opnemen met Team Veiligheid via telefoonnummer 030 - 228 94 11.

Meer informatie