Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Aanvragen

Wilt u buiten deze route gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert deze taak voor ons uit.

Kosten

Voor het aanvragen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen betaalt u leges. U kunt navragen bij de Omgevingsdienst welke kosten er aan zijn verbonden.

Route gevaarlijke stoffen

De aangewezen route vindt u op de kaart op de website van de Omgevingsdienst. Op de weg is deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens, bord K14).

Wilt u de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen nalezen, kijk dan op Overheid.nl. Het overzicht van de routeplichtige stoffen vindt u in bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 4, tabel 1.