Alcoholvergunning commerciële instellingen

Horecabedrijven en slijterijen hebben een alcoholvergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

Een alcoholvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Voorwaarden

U kunt een alcoholvergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • Van onbesproken gedrag bent (bijvoorbeeld als u niet bent veroordeeld)
 • Beschikt over een 'Verklaring Sociale Hygiëne'

Daarnaast moet het pand aan de nodige inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het 'Besluit inrichtingseisen alcoholwet' (Overheid.nl).

U moet een aanvraag van een alcoholvergunning minimaal 8 weken van tevoren indienen.

Nodig

 • Uw DigiD of eHerkenning als u een aanvraag doet als ondernemer/organisatie.

Meesturen

Van alle leidinggevenden, ondernemers en/of bestuurders:

 1. een kopie van een geldig paspoort of ID-bewijs (geen rijbewijs)
 2. indien van toepassing een kopie van een verblijfsvergunning
 3. een kopie van een Verklaring Sociale Hygiëne
 4. een door de leidinggevende zelf ingevulde en ondertekende “Verklaring van leidinggevende”
 5. een kopie van een arbeidsovereenkomst. 

(Betreft het een bestuurder die op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf en heeft u dit bevestigd in een aan deze aanvraag toegevoegde schriftelijke verklaring, dan hoeft u de stukken onder 3 niet mee te sturen)

 • Een plattegrond van de inrichting (inclusief aanduiding van de functie van de ruimten).
 • Een plattegrond van het terras met afmetingen (indien een terras aanwezig is).
 • Een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van het horecabedrijf of slijtersbedrijf (niet ouder dan drie maanden).
 • Indien het horecabedrijf bestuurd wordt door een andere rechtsperso(o)n(en), ook een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de andere rechtsperso(o)n(en) (niet ouder dan drie maanden).

Kosten

Een aanvraag voor een vergunning kost € 528,-.