Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming voor het gebruik van een openbare inrichting, zoals bijvoorbeeld horecabedrijven, buurthuizen, clubhuizen en logiesverstrekkers. Een exploitatievergunning is pand- en ondernemersgebonden.

Download het aanvraagformulier. En stuur deze ingevuld en ondertekend, met bijlagen, naar vergunningenloket@debilt.nl.

U kunt het ook per post sturen naar:
Gemeente De Bilt
Postbus 300
2730 AH Bilthoven

Aanvraagformulier exploitatievergunning (odt, 35 KB)

Mee te sturen bijlagen

  1. Een kopie van een geldig ID bewijs of paspoort (geen rijbewijs) van de ondernemers of bestuurders
  2. Een plattegrond van de inrichting (inclusief aanduiding van de functie van de ruimten en de oppervlakten, schaal 1:100)
  3. Een plattegrond van het terras met afmetingen (indien een terras aanwezig is)
  4. Een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden)
  5. Een kopie van de ondertekende huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het pand
  6. Een ingevuld BIBOB –formulier (pdf, 254 KB) met bijlagen (niet nodig indien het een wijziging van de indeling van de inrichting betreft)

Wat u moet weten

  • U heeft geen vergunning nodig als de openbare inrichting zich bevindt in een winkel, een zorginstelling, een museum of een bedrijfskantine of -restaurant.
  • De aanvraag moet u minimaal 8 weken voor de opening aanvragen. Een horecabedrijf openen zonder een geldige exploitatievergunning of drank- en horecavergunning is niet toegestaan

Geldigheid

Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

Kosten

Een aanvraag voor een exploitatievergunning kost € 374,-.