Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming voor het gebruik van een openbare inrichting, zoals bijvoorbeeld horecabedrijven, buurthuizen, clubhuizen en logiesverstrekkers. Een exploitatievergunning is pand- en ondernemersgebonden.

Aanvragen Aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

  • U heeft geen vergunning nodig als de openbare inrichting zich bevindt in een winkel, een zorginstelling, een museum of een bedrijfskantine of -restaurant.
  • De aanvraag moet u minimaal 8 weken voor de opening aanvragen. Een horecabedrijf openen zonder een geldige exploitatievergunning of drank- en horecavergunning is niet toegestaan

Geldigheid

Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie

Kosten

Een aanvraag voor een exploitatievergunning kost € 337,-.