Ontheffing alcoholwet paracommercie

Wilt u als buurthuis of sportkantine alcoholische dranken schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of bij bijeenkomsten die niet rechtstreeks horen bij uw instelling, bijvoorbeeld bij een huwelijksfeest, dan heeft u een ontheffing nodig.

Aanvragen (pdf, 178 KB)

Wat u moet weten

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die losstaan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt ten hoogste 6 x per kalenderjaar een ontheffing aanvragen 
  • U moet de ontheffing minimaal 8 weken voor de betreffende datum aanvragen. De aanvraag stuurt u naar:

Gemeente De Bilt

Postbus 300

3720 AH Bilthoven

Kosten

Een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing kost € 63,50.