Gemeentegrond gebruiken

Wilt u gemeentegrond gebruiken bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bouwcontainer? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. 

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie.

Wat u moet weten

  • U heeft de ontheffing ook nodig voor terrassen, uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers,  tijdelijke reclame- en aankondigingsborden, luifels en dergelijke waarbij gemeentegrond gebruik wordt.
  • Onder gemeentegrond valt ook de openbare weg en de wegbermen
  • De aanvraag moet minimaal 30 dagen voor plaatsing ingediend worden 

Kosten

De aanvraag van een ontheffing gebruik gemeentegrond kost € 86,40. Voor een verlenging betaalt u € 81,50.

Daarnaast betaalt u kosten voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond (de zogeheten precariokosten):

Plaatsen van een bouwkeet, bouwmaterialen of containers voor bouwafval
Oppervlakte/periode Prijs
Per m2/per week € 1,44
Per m2/per maand € 2,87
Per m2/per kwartaal € 5,74
Plaatsen van hekwerken
Oppervlakte/periode Prijs
Per m1/per dag € 1,66
Per m1/per week € 10,00
Per m1/per maand € 19,95
Per m1/per kwartaal € 39,90