Kabels en leidingen plaatsen

Wilt u gaan graven in de grond voor werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u vaak een instemmingsbesluit nodig.

Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden kunt u volstaan met een melding aanvang werkzaamheden.

Aanvragen met eHerkenning

Wanneer geen instemmingsbesluit nodig?

Voor het verrichten van eenvoudige of spoedeisende werkzaamheden heeft u geen instemmingsbesluit nodig.

Eenvoudige werkzaamheden:

  • Aanleggen van (huis)aansluitingen, reparaties, onderhoudswerk of overige werkzaamheden aan kabels en/of leidingen met een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter, waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist
  • Aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen (mantelbuizen)
  • Maken van een montagegat of lasgat met beperkte afmeting (maximaal 2 m2) voor toegang tot een distributie- of mutatiepunt
  • Plaatsen van afsluiters
  • Opgraven van een kabelrol voor de aanleg van (huis)aansluitingen, het herstellen van kabel- of leidingstoringen of voor inspectie

Spoedeisende werkzaamheden:

  • Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden
  • Ernstige storingen of belemmeringen van een net of netwerk

Voor alle overige werkzaamheden aan kabels en/of leidingen vraagt u een instemmingsbesluit aan.

Melden wanneer u start en wanneer u klaar bent

Uiterlijk 5 werkdagen voordat de werkzaamheden starten, doet u een melding aanvang werkzaamheden (met eHerkenning). Dat geldt ook voor werkzaamheden waarvoor u al een instemmingsbesluit heeft gekregen.

Ook spoedeisende werkzaamheden moet u van tevoren melden. Is melden vooraf echt niet mogelijk? Dan moet u uiterlijk binnen één werkdag na de start van de uitvoering alsnog de melding aanvang werkzaamheden doen, voorzien van een motivatie.

In ieder geval moet u de gemeente telefonisch op de hoogte brengen van de aanvang van spoedeisende werkzaamheden. Buiten kantooruren kan dat via de piketdienst.

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan doet u een melding gereed werkzaamheden (met eHerkenning).

Nodig

  • Uw eHerkenning

Kosten

Een instemmingsbesluit voor het graven van sleuven langer dan 25 m kost € 401,-. Een melding aanvang werkzaamheden en de gereedmelding zijn gratis.