Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat het op de nominatie om gesloopt of  (ingrijpend) gerenoveerd te worden? Met een vergunning op grond van de leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze vergunning.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Staat uw woning te koop, maar lukt het u niet om uw woning te verkopen? Dan is het mogelijk om uw woning in de tussentijd tijdelijk te verhuren. U hebt daarvoor een vergunning nodig op basis van de Leegstandwet. Deze wet is bedoeld om onwenselijke leegstand van woningen tegen te gaan. 

Wanneer mag het en voor hoe lang?

Omdat de woning valt in de categorie woningen voor de verkoop, moet u bij de aanvraag duidelijk maken dat de woning te koop staat. Dat kan op drie manieren:

 • Een woning die nog nooit bewoond is geweest
 • Een woning die door de eigenaar bewoond is geweest tijdens de laatste twaalf maanden voordat de woning te koop gezet werd
 • Een woning die de laatste 10 jaar niet langer dan 3 jaar (al dan niet aaneengesloten) verhuurd is geweest.

Voorwaarden:

 • De woning staat leeg (er mag niemand op het adres staan ingeschreven)
 • De woning kan niet verkocht worden, op een nadere manier verhuurt worden of zelf bewoont worden
 • De woning wordt actief aangeboden voor verkoop (bijv. via makelaar)
 • Als eigenaar mag je maximaal twee woningen tijdelijk verhuren
 • Er mag voor dezelfde woning meer dan één keer een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke verhuur; onder de voorwaarde dat daar minimaal 5 jaar tussen zit.

De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. U kunt de vergunning niet verlengen.

U mag een woning tijdelijk verhuren als er sprake is van sloop of ingrijpende renovatie. 
Het kunnen ook meerdere woningen in bijvoorbeeld een complex zijn (in veel gevallen in bezit van een woningcorporatie). U hebt daarvoor een vergunning nodig op basis van de Leegstandwet. 

Wanneer mag het en hoe lang?

U bent eigenaar van de woning en wilt deze tijdelijk verhuren.

Voorwaarde:

 • de huurwoning moet binnen 2 jaar worden gesloopt of ingrijpend gerenoveerd.

De vergunning is 2 jaar geldig. U kunt de vergunning bij de afdeling Vergunningen daarna vijf keer met telkens een jaar verlengen, tot een maximale periode van 7 jaar. 

U krijgt geen verlenging als de start van de werkzaamheden binnen 6 maanden wordt verwacht. Dan kunt u de woning in gebruik geven met een gebruikersovereenkomst.

Woonruimte in een gebouw dat bestemd is voor bijvoorbeeld: groepsgewijze huisvesting (bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingstehuis), logiesverschaffing (tijdelijk verblijf of onderdak voor personen, zoals arbeidsmigranten), administratie of onderwijs mag tijdelijk als  woonruimte worden verhuurd.

Wanneer mag het en hoe lang? 

Deze leegstaande gebouwen mogen maximaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd. 

 • Een vergunning voor woonruimte in een gebouw voor het gebruik met een verleende omgevingsvergunning, waarvoor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd wordt verleend voor de duur van de omgevingsvergunning met een maximum van 10 jaar. Deze vergunning kan niet worden verlengd. 
 • Een vergunning voor woonruimte in een gebouw voor het gebruik, waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend, wordt verleend voor een periode van 2 jaar. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief de verlengingen) 10 jaar bedraagt.

Nodig

 • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie

Kosten

Een aanvraag van een leegstandsvergunning kost € 137,40. De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag, de leges, betaalt u altijd. Dus ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

Hoe lang duurt het?

De afdeling vergunningen beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De afdeling stuurt de vergunning of weigering op. Met de vergunning mag u de woning aan iedere belangstellende verhuren. 

Huurcontract

Heeft u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

 • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • Er is geen recht op urgentie.
 • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden. 
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • Het huurcontract eindigt automatisch als de vergunning is verlopen.

Huurprijs

Krijgt u een vergunning voor verhuur van uw woning die te koop staat? Dan mag u de huurprijs samen met de verhuurder zelf afspreken. In geval van sloop of ingrijpende renovatie bent u gebonden aan de maximale huurprijs op de grond van het puntenstelsel. 

Meer informatie

 • Bekijk de website van de Vereniging van Nederlandse gemeenten voor vragen en antwoorden over Leegstand en herbestemming.
 • Kijk op de website van de Belastingdienstvoor de fiscale gevolgen van tijdelijke woningverhuur.
 • Zorg voor toestemming van de bank/hypotheekverstrekker.
 • Breng uw verzekeraar op de hoogte.