Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat het op de nominatie om gesloopt of gerenoveerd te worden? Met een vergunning op grond van de leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren.

Aanvragen Aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

De Leegstandswet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning makkelijker tijdelijk te verhuren. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen recht op huurbescherming bij beëindiging van de huur.

  Voorwaarden

  • De woning staat leeg 
  • De bewoner(s) zijn uitgeschreven bij Burgerzaken
  • De woning is eigendom van de aanvrager
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen gelijktijdig verhuren 

  Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
  • Bij inschakeling van een intermediair moet u een schriftelijke volmacht met een kopie van een legitimatiebewijs van de intermediair overleggen

  Kosten

  Een aanvraag van een leegstandsvergunning kost € 123,60.