Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat het op de nominatie om gesloopt of gerenoveerd te worden? Met een vergunning op grond van de leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

De Leegstandswet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning makkelijker tijdelijk te verhuren. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen recht op huurbescherming bij beëindiging van de huur.

Voorwaarden

  • De woning staat leeg 
  • De bewoner(s) zijn uitgeschreven bij Burgerzaken
  • De woning is eigendom van de aanvrager
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen gelijktijdig verhuren 

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie
  • Bij inschakeling van een intermediair moet u een schriftelijke volmacht met een kopie van een legitimatiebewijs van de intermediair overleggen

Kosten

Een aanvraag van een leegstandsvergunning kost € 132,40.

Op 1 juli 2013 is de Leegstandswet gewijzigd. Voor iedereen die nu een vergunning heeft, geldt dat deze vergunning automatisch voor 5 jaar geldt. De vergunning hoeft na inwerkingtreding van deze wetswijziging dus niet meer verlengd te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vergunningenloket via 030 - 228 94 11.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De schriftelijke huurovereenkomst wordt voor tenminste zes maanden aangegaan 
  • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden 
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand

Voldoet de huurovereenkomst niet aan bovenstaande punten, dan loopt u als verhuurder het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien.

De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Voor tijdelijke verhuur heeft u soms ook toestemming nodig van de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming.