Hoe doe ik een sloopmelding?

Een sloopmelding kunt u doen via de website Omgevingsloket online

Omgevingsloket online

Wanneer?

  • U doet de melding via het Omgevingsloket online.
  • U doet de sloopmelding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Bij uitzondering kunt u deze melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.
  • De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).
  • Ná ontvangst van een acceptatie op de ingediende melding mogen de werkzaamheden pas worden uitgevoerd, dit kan tot 4 weken duren.

Nodig

  • Uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • Naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen;
  • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen;
  • Een beschrijving van de manier waarop u asbest gaat verwijderen; 
  • Indien van toepassing een asbestinventarisatierapport (via Stichting Ascert) en bijlagen zoals een slooptekening. 

Kosten

De sloopmelding is gratis.

U krijgt het besluit op uw sloopmelding via e-mail.