Slopen? Renoveren? Verantwoord omgaan met asbest

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en eventuele verplichtingen rondom sloopwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en de verwijdering van asbest. U kunt bij deze werkzaamheden per ongeluk asbest verwijderen. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid en die van mensen in uw omgeving, bovendien bent u dan in overtreding.

Het inademen van asbestvezels kan ziekten als longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker en asbestose veroorzaken. Deze ziektes treden vaak pas jaren na blootstelling op. Om risico’s tot een minimum te beperken gelden er regels rondom:

 • sloopwerkzaamheden
 • renovatiewerkzaamheden
 • verbouwwerkzaamheden (ook kleine verbouwingen)
 • asbest verwijderen.

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelstructuur. Het werd vaak in combinatie met een bindmiddel (cement, gips, karton, lijm, bitumen en katoen) omgevormd tot een eindproduct en toegepast in de bouw. Asbest heeft een aantal goede eigenschappen: het is sterk en slijtvast, bestand tegen hoge en lage temperaturen, werkt brandwerend en -vertragend en is watervast. Na langdurig gebruik bleek dat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het inademen van asbestvezels. Daarom is er sinds 1994 een verbod op asbest. U kunt asbest onder andere terugvinden in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, borstweringspanelen, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • constructie en beglazingskit (in en tussen ramen en kozijnen)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten.

Om sloop-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden en het verwijderen van asbest veilig te laten verlopen gelden er regels. Soms moet u een melding doen, in andere gevallen is het nodig om een vergunning aan te vragen. Om u op weg te helpen leest u hieronder een stappenplan. 

In sommige gevallen heeft u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan als het gaat om de sloop van een:

 • monument
 • bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of monumentale structuur.

Op het nieuwe Omgevingsloket kunt u controleren wat op uw situatie van toepassing is. Hier kunt u ook de omgevingsvergunning aanvragen. Doe dit minimaal 8 weken vóór aanvang van de werkzaamheden, zodat u tijdig een geldige vergunning heeft. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Is deze situatie niet van toepassing? Ga dan door naar stap 2. 

Is uw woning of het gebouw waar de werkzaamheden plaatsvinden vóór 1 januari 1994 gebouwd? Dan is het mogelijk dat er asbest in de woning is toegepast. U moet daarom allereerst een asbestinventarisatie laten doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl
U heeft géén asbestinventarisatierapport nodig als: 

 • U particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal. Het moet gaan om geschroefde hechtgebonden asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking
 • Uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals: vloerplaten onder verwarmingstoestellen, beglazingskit in de constructie van kassen, rem- en frictiematerialen. pakkingen uit verbrandingsmotoren en verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Is de woning of het gebouw ná 1 januari 1994 gerealiseerd? Ga dan door naar stap 3.

Het is belangrijk dat u altijd een sloopmelding doet voor sloopwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en asbestverwijdering in de volgende situaties:

 • U verwacht méér dan 10 m³ sloopafval
 • U wilt asbest verwijderen
 • Bij werkzaamheden in bouwwerken van vóór 1-1-1994 (zie de voorwaarden onder het kopje “Werkzaamheden in of aan uw woning of bouwwerk van vóór 1-1-1994”).

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Hoe doe ik een sloopmelding?

Werkzaamheden in of aan uw woning of bouwwerk van vóór 1 januari 1994

Is uw woning voor 1 januari 1994 gebouwd? Dan is het mogelijk dat er asbest in de woning is toegepast. Voordat u werkzaamheden kunt uitvoeren moet u daarom een asbestinventarisatie laten maken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl.

De asbestinventarisatie moet dan tenminste geschikt zijn voor de werkzaamheden die u uit wilt voeren. Let hierbij op dat de inventarisatieplicht geldt voor alle werkzaamheden van destructieve aard, zoals het verwijderen van een keukenblok, toilet, tegeltjes, plafondplaten en vaste vloerafwerking. Het gaat hier om handelingen waarbij er iets verwijderd of gesloopt wordt. 
Het uitvoeren van schilderwerkzaamheden, stucwerkzaamheden en andere handelingen waarbij niets gesloopt of gedemonteerd wordt is niet destructief, hier is het dan ook niet noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente. We geven u dan het juiste advies.
Wanneer uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er asbest aanwezig is of dat er asbest verwijderd moet worden dan moet u alsnog een sloopmelding indienen. Dit geldt ook in de gevallen wanneer u een vergunningsvrije dakkapel wilt plaatsen. Er zal dan eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd moeten worden.

Particuliere huiseigenaren mogen in sommige gevallen zelf asbest verwijderen en zijn in deze specifieke gevallen vrijgesteld van de inventarisatieverplichting. Om gebruik te maken van deze vrijstelling moet u wel een sloopmelding indienen (zie stap 3). U moet hiervoor ook aan de volgende regels voldoen:

 • een particulier mag maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal verwijderen per kadastraal geregistreerd perceel
 • dit geldt alleen voor hechtgebonden geschroefde beplating (niet zijnde dakleien), asbesthoudende vloertegels en losliggende niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
 • Het materiaal moet in goede staat zijn. De werkzaamheden dienen door de particulier zelf te worden uitgevoerd.

Gaat het om meer dan 35 m² asbest óf om andere materialen dan hierboven beschreven? Dan valt de toepassing niet onder de vrijstelling voor particulieren. In deze gevallen mag het asbest niet door u zelf verwijderd worden en moet het door een daarvoor gecertificeerd bedrijf verwijderd en afgevoerd worden. Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl

Twijfels? Vragen?

Weet u het niet zeker, twijfelt u? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 030 - 228 94 11. Wij kunnen u vertellen of u het asbest zelf mag verwijderen of dit door een gespecialiseerd bedrijf moet laten doen.  

Indien u voldoet aan de voorwaarden om zelf asbest te verwijderen, zorg er dan voor dat u zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften houdt: 

 • U mag een asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen. 
 • U mag asbestplaten nooit breken of zagen omdat u hiermee uzelf en anderen blootstelt aan asbest. Het is niet toegestaan dat u van een groot dak eerst 35 m² zelf verwijdert en dat u de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen. 
 • Zorg ervoor dat u beschikt over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het verwijderen van asbestverdacht materiaal. Denk hierbij aan: mondkapje van het type FFP3 of P3, werkhandschoenen, wegwerpoverall (gemaakt van Tyvek®), overschoentjes en een veiligheidsbril.

Als u voldoet aan de voorwaarden om zelf asbest te verwijderen mag u asbest uitsluitend verpakt in plastic naar de Milieustraat (Weltevreden 22 in De Bilt) brengen. Op vertoon van de bevestigingsmail met het registratienummer van het Omgevingsloket kunt u hier speciale asbest verpakkingsmaterialen ophalen.

U kunt het goed verpakte asbest daarna kosteloos inleveren. Heeft u handschoenen, stofkapjes en oude kleding gebruikt bij het weghalen van asbest? Gooi deze niet weg in uw eigen afvalbak maar lever het tegelijk in met het asbest bij de Milieustraat.