Slopen? Renoveren? Verantwoord omgaan met asbest

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en eventuele verplichtingen rondom sloopwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en de verwijdering van asbest. U kunt bij deze werkzaamheden per ongeluk asbest verwijderen. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid en die van mensen in uw omgeving, bovendien bent u dan in overtreding.

Het inademen van asbestvezels kan ziekten als longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker en asbestose veroorzaken. Deze ziektes treden vaak pas jaren na blootstelling op. Om risico’s tot een minimum te beperken gelden er regels rondom:

  • sloopwerkzaamheden
  • renovatiewerkzaamheden
  • verbouwwerkzaamheden (ook kleine verbouwingen)
  • asbest verwijderen.