Splitsingsvergunning

Om een gebouw te splitsen in appartementen heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als ondernemer/organisatie.
  • Een splitsingsplan met:
    - Een tekening (schaal 1:100) van de huidige situatie met alle plattegronden inclusief de bij het gebouw behorende grond
    - Een tekening (schaal 1:100) van de gewenste situatie waarbij de eventuele appartementen genummerd zijn
  • Een taxatierapport van het gebouw van een makelaar. Dit rapport bevat in elk geval een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw.
  • Een document waaruit de WOZ-waarde van de koopwoning blijkt (zoals een aanslag onroerendzaakbelasting) of het huurcontract bij een huurwoning.

De gemeente toetst of de aanvraag aan alle eisen voldoet en beslist binnen 8 weken op de aanvraag. 

Meestal heeft u ook een omgevingsvergunningnodig om de splitsing te kunnen realiseren. Het is in ieder geval raadzaam om vóór indiening van een splitsingsaanvraag na te gaan of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen en om een omgevingsvergunning te verkrijgen. 

Kosten

Een aanvraag van een splitsingsvergunning kost € 326,20.