WOZ en Belastingen

De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert de heffing en invordering van de lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de gemeente De Bilt vast.

Meer informatie en uw WOZ taxatieverslag inzien kunt u op de website van de BghU.

Naar www.bghu.nl

Via het digitaal loket van de BghU kunt u direct uw gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen. 

Ook vindt u hier informatie over de producten en diensten zoals:

  • Onroerende zaakbelasting
  • WOZ-waarde
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Reinigingsrechten voor bedrijven

Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.