Kabelgoottegels

De kabelgoottegel is een oplossing voor inwoners die geen eigen oprit hebben en hun elektrische auto willen opladen met eigen stroom. 

Met kabelgoottegels ligt de laadkabel niet op het trottoir, maar in de tegel met een uitsparing en rubber afdekstrip. Dit voorkomt (struikel)gevaar. U kunt uw auto veilig opladen op een openbare parkeerplaats vanuit uw eigen huis. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een kabelgoot bij u in de stoep aan te vragen. 

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen met eHerkenning

Nodig

 Uw DigiD. Doet u een aanvraag als organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

Kosten

De kosten voor de aanleg van de kabelgoot zijn voor rekening van de aanvrager. De kosten zijn opgebouwd uit aanschafkosten van de tegels en legeskosten. De breedte van de stoep is bepalend voor de aanlegkosten. U betaalt namelijk per tegel.

 • Legeskosten (aanvraagkosten):  € 63,50.
 • Kosten per kabelgoottegel: € 45,- 

Het bedrag moet vooraf worden voldaan. Voldoet u niet aan de aanvraagvoorwaarden? Dan wordt het bedrag exclusief legeskosten teruggestort. 

Wat u moet weten

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een kabelgoot voor het opladen van uw elektrische auto moet voldoen en akkoord gaan met de volgende voorwaarden:

 • U beschikt niet over een eigen oprit.
 • Er ligt uitsluitend een stoep tussen de openbare parkeerplaats en uw tuin of gevel
 • De gehele breedte van de stoep moet worden overbrugd met kabelgoottegels (vanaf uw perceel tot aan de stoeprand/ band).
 • U bespreekt met uw buren of zij nu of in de toekomst de tegels ook willen gebruiken. Dan leggen wij de tegels tussen de percelen in.
 • De gemeente legt de kabelgoottegels voor u in de stoep. Hier zijn kosten aan verbonden. Wanneer u te weinig tegels opgeeft volgt er een naheffing.
 • De aanvraag wordt geregistreerd op het adres van de aanvrager. De kabelgoottegels blijven eigendom van de gemeente en zijn onderdeel van de openbare ruimte. 

Gebruiksvoorwaarden

 • De parkeerplaats is een openbare parkeerplaats. Dit wil zeggen dat iedereen daar mag parkeren. De parkeerplaats wordt niet van u.
 • De oplaadkabel moet helemaal in de kabelgoot liggen tijdens het opladen. Het kan zijn dat de laadkabel langer is dan de kabelgoot. Dan moet een deel van de kabel op eigen terrein of onder de auto liggen, en niet op de stoep.
 • De elektrische kabel is in goede staat, gekeurd en onbeschadigd en na gebruik ruimt u de kabel op.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan de kabelgoottegels als gevolg van het gebruik.
 • Wanneer de straat opengebroken moet worden voor werkzaamheden, kunt u geen gebruikmaken van de stroom uit uw eigen huis voor het opladen van uw auto. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Bij een complete herinrichting wordt geen rekening gehouden met de tegels. Het kan zo zijn dat u na een herinrichting geen gebruik meer kunt maken van de tegels omdat bijvoorbeeld de parkeervakken op een andere plek zijn aangelegd.
 • Het gebruik van de kabelgoottegel mag niet leiden tot struikelgevaar en zeker niet voor blinden, slechtzienden en mindervaliden.
 • In het geval dat het gebruik van de kabelgoottegel leidt tot immateriële of materiële schade bij derden, bent u daarvoor aansprakelijk en vrijwaart u de gemeente voor aansprakelijkheid en schade.