Spitscamera tegen sluipverkeer Westbroek

Sinds juli 2020 wacht overtreders van het spitsverbod op de Korssesteeg in Westbroek een bekeuring van 95 euro. Een slimme camera registreert de kentekens en herkent wie geen ontheffing heeft. Ondernemers, inwoners en gemeente hebben hard gewerkt aan deze oplossing, die moet bijdragen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Westbroek.

Hoe werkt het?

De camera registreert tussen 6.00 en 9.00 uur de kentekens van auto’s in de richting van Westbroek en tussen 16.00 en 18.00 uur in de richting van Maartensdijk. De spitsafsluiting geldt niet voor vrachtverkeer en tractoren. De camera herkent kentekens. Deze worden automatisch vergeleken met de kentekens van auto’s met een ontheffing.

Alle inwoners en werknemers in Westbroek en Tienhoven komen in aanmerking voor een meerjarige ontheffing. Voor bezoekers van buiten Westbroek die geen afspraak buiten de spitstijden kunnen maken, is er de mogelijkheid om ter plekke bij deelnemende winkels en zorginstellingen in Westbroek een dagontheffing te krijgen. Vraag of het bedrijf dat u bezoekt aan deze regeling deelneemt. Westbroek is altijd bereikbaar via twee andere belangrijke toegangswegen van Westbroek (Burgemeester Huydecoperweg en Kerkdijk) geldt geen beperking tijdens de spitsuren. Uiteraard streven we naar zo min mogelijk dagontheffingen en vragen we iedereen zoveel mogelijk buiten de spitstijden over de Korssesteeg te rijden!

In de eerste helft van 2019 heeft de gemeente De Bilt met een proef gekeken of een camerasysteem aan de Korssesteeg in de spitsuren sluipverkeer door Westbroek kan tegengaan. Tijdens de proef daalde het aantal voertuigen in de spitsuren van ongeveer 1.200 naar 400 per dag. Een derde van hen reed nog zonder ontheffing over de Korssesteeg. Gezien het effect hechtten inwoners, ondernemers en gemeente veel belang aan invoering van digitale handhaving.

De spitsafsluiting op de Korssesteeg geldt sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden.

De invoering van de camerahandhaving is tot stand gekomen door de oproep van de werkgroep verkeersveiligheid Westbroek én het vooruitzicht van de werkzaamheden aan de Noordelijke Randweg Utrecht en A27. Zodra de doorstroming van de A27 vergroot is, en daarmee de hoeveelheid sluipverkeer teruggebracht, wordt de noodzaak van camerahandhaving heroverwogen.

De persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld conform de privacywetgeving. De gegevens worden maximaal 72 uur bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. De toestemming om de gegevens te bewaren, kan door de ontheffinghouder op elk moment gestopt worden. Vanaf dat moment worden de gegevens niet meer gebruikt.

Waarom geldt de spitsafsluiting?

De spitsafsluiting, die sinds 2009 geldt, is er om sluipverkeer te weren en daardoor de leefbaarheid in en om Westbroek te vergroten.

Voor wie geldt de spitsafsluiting

Voor motoren en auto’s die tussen 6:00 – 9:00 uur in de richting Utrecht rijden en tussen 16:00 en 18:00 uur richting Maartensdijk rijden. Vrachtauto’s, met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en tractoren zijn uitgezonderd van de spitsafsluiting. Bestelbussen vallen onder de categorie auto’s en hebben daarom een ontheffing nodig als ze gedurende de spitsafsluiting hier willen rijden.

Waarom worden bonnen via een camerasysteem uitgeschreven?

Naar aanleiding van de vele klachten over de leefbaarheid en veiligheid is door de werkgroep Verkeersveiligheid gezocht naar maatregelen die de hoeveelheid sluipverkeer kan verminderen. Invoering van een camerasysteem die automatisch overtreders signaleert, kwam hierbij als best haalbaar en wenselijk naar voren.

Wie krijgt een ontheffing?

Iedereen die in Westbroek en Tienhoven woont of (tijdelijk) werkt komt in aanmerking voor een ontheffing, net als mensen die kinderen op de basisschool hebben of op een kinderdagverblijf. Detailhandel en ondernemers met een baliefunctie kunnen bij de gemeente een account aanvragen waarmee hun klanten terplekke op de dag van bezoek een dag ontheffing krijgen. Deze dagontheffing moet elke keer worden afgegeven wanneer zij tijdens de spitsperiode via de Korssesteeg zijn gereden (tussen 6:00 – 9:00 in de richting Utrecht en tussen 16:00 en 18:00 in de richting Maartensdijk). De huidig uitgegeven ontheffingen blijven geldig tot de einddatum.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U kunt een vijfjarige ontheffing aanvragen via de pagina Ontheffing spitsafsluiting. Een dagontheffing vraagt u terplekke bij het bedrijf dat u bezoekt. Vraag vooraf of het bedrijf dat u bezoekt aan deze regeling deelneemt.

Hoe lang geldt een ontheffing?

Deze geldt voor 5 jaar. Mensen die niet in aanmerking komen voor een 5-jarige ontheffing en bij een winkel of specialist in Westbroek moeten zijn, kunnen ter plekke een dag ontheffing aanvragen.

Moet ik voor mijn caravan ook een ontheffing aanvragen?

Ja, als een aanhangwagen of caravan zwaarder is dan 750 kilo heeft deze een eigen kenteken nodig en wijkt deze dus af van het trekkende voertuig. De camera registreert automatisch de kentekens. Wanneer het kenteken van een aanhanger of caravan niet in de database met ontheffingen staat, wordt deze als mogelijke overtreder aangemerkt.

Krijgen koeriersdiensten ook een ontheffing?

Nee, vijfjarige ontheffingen worden verstrekt aan mensen die in Westbroek wonen of (tijdelijk) werken. De spitsafsluiting geldt slechts een beperkte tijd van de dag en steeds in één richting. We gaan ervan uit dat koeriersdiensten hun route of tijd van belevering kunnen aanpassen op basis van de geldende spitsafsluiting.

Kan ik bij iedere ondernemer een dag ontheffing krijgen?

Nee, dit kan alleen bij detailhandel en ondernemers met een baliefunctie die bij de gemeente een account hebben aangevraagd.

Hoe weet ik of mijn voertuig een ontheffing heeft?

In de brief die u ontvangen heeft bij de afgifte van de ontheffing staat voor welke kentekens een ontheffing is afgegeven en tot welke datum.

Wat gebeurt er met mijn huidige ontheffing?

Uw huidige ontheffing blijft geldig tot de einddatum. Acht weken voordat de ontheffing afloopt ontvangt u hierover bericht en dient u opnieuw een ontheffing aan te vragen.

Wat doet de gemeente met mijn gegevens?

De camera registreert kentekens. Deze verwijderen we conform de privacywetgeving na maximaal 72 uur.

Is Westbroek ook langs andere wegen bereikbaar?

Westbroek is vanuit andere richtingen bereikbaar via de Burgemeester Huydecoperweg en de Kerkdijk. Op deze wegen geldt geen spitsafsluiting.

Waarom moet het openbaar ministerie hierover beslissen?

Handhaving met een camera moet aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. Het openbaar ministerie controleert dit. Het openbaar ministerie kan handhavend optreden met de gegevens van de camera die de gemeente aan hem aanlevert.

Kan ik als bedrijf een account krijgen waarmee klanten een dagontheffing krijgen?

Ja, indien u kunt aantonen dat u regelmatig klanten ontvangt tijdens de spitsperiode en u zonder aanpassing van de bedrijfsvoering deze niet buiten de spitsen kunt ontvangen, kunt u voor hen een dagontheffing aanvragen. Dit kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@debilt.nl

Wordt ook het kenteken van mijn scooter, snorfiets of motor geregistreerd?

Het systeem registreert alle type kentekens.

Camerahandhaving is een tijdelijke maatregel om het sluipverkeer te verminderen. Vooral tijdens de werkzaamheden aan de A27 en Noordelijke Randweg Utrecht verwachten we veel extra sluipverkeer via de Korssesteeg. Zodra de doorstroming op de A27 is verbeterd en de hoeveelheid sluipverkeer is verminderd, heroverwegen we de noodzaak van de camerahandhaving.

Ook monitoren we vanaf de start het effect en werking van het systeem en voeren we, indien nodig, aanpassingen door in overleg met de werkgroep Verkeersveiligheid. Als daar aanleiding toe kan de waarschuwingsperiode worden verlengd. Deze afweging maakt de gemeente samen met OM en de werkgroep Verkeersveiligheid.

Gemeente De Bilt:
Theo van den Hurk
Adviseur verkeer en vervoer
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: t.vandenhurk@debilt.nl

Werkgroep Verkeersveiligheid:
Marco Gomes of Gert Jan Braas
E-mail: veiligheid.westbroek@gmail.com