Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Sinds1 januari 2024 is de informatie van Ruimtelijke plannen opgenomen in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Onder de wetgeving voorafgaand aan de Omgevingswet werd de informatie vanuit de overheid op diverse websites ontsloten. Daardoor kon het soms een zoektocht zijn om alle relevantie informatie te vinden voor het realiseren van uw plan. Sinds 1 januari 2024 wordt alle informatie vanuit de Overheid ontsloten op één webpagina: Omgevingswet.overheid.nl.

Dit wordt het Digitale Stelsel Omgevingswet genoemd. Alle regelgeving vanuit de Rijksoverheid, Provincie, Waterschap en gemeenten kunt u hier inzien. Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u hiervoor terecht in het nieuwe Omgevingsloket welke onderdeel is van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Wat kunt u doen in het Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket kunt u:

  • Zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project
  • Een vergunningaanvraag starten of een melding indienen
  • Op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden
  • Aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was
  • Een overzicht vinden met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Meer uitleg vindt u onder de knop Helpcentrum.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. Als gemeente gaan wij ook zelf vergunningenchecks maken waardoor het voor u als initiatiefnemer makkelijker wordt om te zien of er een vergunning of melding nodig is om uw plan te realiseren.