Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekening of omgevingsvergunning. 

U kunt per afspraak één verleende vergunning of bouwdossier opvragen. De afspraak mag maximaal een half uur duren.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het inzien van:

  • bouwdossiers ná 1987 (inclusief alle verleende omgevingsvergunningen)
  • behandelde aanvragen voor een omgevingsvergunning waar momenteel een bezwaartermijn voor loopt.

Het inzien van recentelijk ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning die nog in behandeling zijn is momenteel niet mogelijk.

Let op

  • Voor het inzien van bouwdossiers De Bilt en Bilthoven van vóór 1988  en Maartensdijk vóór 2000, kunt u een afspraak maken met het RHC Vecht en Venen
  • Bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig. U kunt wel een eigen vakkundig adviseur zoals een architect of (steden)bouwkundige meenemen.
  • U krijgt inzage in een lopende omgevingsvergunning of oude bouwdossiers, bouwvergunningen of de tekeningen van een pand. 
  • De archiefstukken kunnen afwijken van de feitelijke huidige situatie. Dit kan omdat er misschien in de loop van de jaren verbouwingen hebben plaatsgevonden. Deze verbouwingen kunnen bijvoorbeeld vergunningenvrij of zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Publicatie en auteursrechten

Privacy 

Op grond van de AVG mag u geen informatie publiceren of op andere wijze openbaar maken over nog levende personen op een zodanige wijze dat de belangen van deze personen kunnen worden geschaad. 

Auteursrechten 

Foto’s maken van stukken waar auteursrechten op rusten is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Wilt u deze toch publiceren, in welke vorm dan ook, dan bent u verplicht om toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. 

Publiceren 

Bij publicatie van archiefstukken of van onderzoek met behulp van onze archieven dient u altijd aan bronvermelding te doen. Van elke publicatie ontvangen wij graag een exemplaar.