Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekening of omgevingsvergunning.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het inzien van:

  • bouwdossiers (inclusief alle verleende omgevingsvergunningen)
  • behandelde aanvragen voor een omgevingsvergunning waar momenteel een bezwaartermijn voor loopt.

Het inzien van recentelijk ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning die nog in behandeling zijn is momenteel niet mogelijk.

Let op

  • Bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig. U kunt wel een eigen vakkundig adviseur zoals een architect of (steden)bouwkundige meenemen.
  • U kunt per afspraak één verleende vergunning of bouwdossier opvragen. De afspraak mag maximaal een half uur duren.
  • U krijgt inzage in een lopende omgevingsvergunning of oude bouwdossiers, bouwvergunningen of de tekeningen van een pand. 
  • De archiefstukken kunnen afwijken van de feitelijke huidige situatie. Dit kan omdat er misschien in de loop van de jaren verbouwingen hebben plaatsgevonden. Deze verbouwingen kunnen bijvoorbeeld vergunningenvrij of zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Bouwdossiers van voor 1988

Wilt u een bouwdossier inzien van voor 1988? Dan kunt u contact opnemen met het Streekarchief RHC Vecht Venen