Sloop- en bouwveiligheidsplan

Gaat u slopen, bouwen of verbouwen? Dan is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat dit veilig gebeurt.

In een sloopveiligheidsplan en/of een bouwveiligheidsplan legt u de maatregelen vast die u neemt om voor een veilige omgeving te zorgen rondom de bouwplaats.

Wetten en regels

Er zijn wetten en regels voor veilig slopen en (ver)bouwen. Artikel 2.4 van de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) gaat over de veiligheid buiten de bouwplaats en het opstellen van een sloopveiligheidsplan en/of een bouwveiligheidsplan. Deze ministeriële regeling hoort bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Sloop- en bouwveiligheidsplannen gaan over de veiligheid van:

  • de weg;
  • werken die zich in de weg bevinden;
  • weggebruikers;
  • aangrenzende bouwwerken;
  • open erven, terreinen en naburige percelen en hun gebruikers.

Het plan moet uiterlijk 3 weken voor de start van de werkzaamheden ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Informatie

Bij het maken van een sloop- en/of bouwveiligheidsplan kunt u gebruik maken van de onderstaande documenten:

Het is belangrijk om deze documenten te lezen en te volgen bij het opstellen van uw plan. Zo zorgt u voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden en voorkomt u ongelukken zoveel als mogelijk. 

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van deze bestanden? Neem dan contact op met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 030 - 228 94 11.

Contact

Voor overige vragen en meer informatie kunt u ook contact opnemen met het team VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 030 - 228 94 11.