Welstand

De gemeente of de welstandscommissie toetst uw (ver)bouw aanvraag aan de redelijke eisen van de welstand.  

Taken welstandscommissie

Welstand is de mate waarin een bouwplan past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie.

De Welstandscommissie MooiSticht adviseert het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om omgevingsvergunning bouwen en monumenten. Dit gebeurt aan de hand van de welstandsnota, die antwoord geeft op de vraag of het bouwwerk past in de omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de 'redelijke eisen van welstand' zijn. In de nota staan ook de beschermde dorpsgezichten en monumenten (bijlage 3) vermeld.

De agenda van de welstandscommissie staat op website van MooiSticht. De gemeente De Bilt valt onder rayon Noord-Oost.

Welstandsnota gemeente De Bilt (pdf, 6 MB)

Interactieve kaart welstand

U kunt ook per gebied bekijken welke regels gelden. Dit kan via de interactieve kaart welstand gemeente De Bilt

Klik op een gebied en vervolgens door op aangegeven linken om op de juiste de pagina in de Welstandsnota te komen. Let op: dit werkt het best in Google Chrome of Firefox.

Interactieve kaart welstand