Kopen of huren van de gemeente

Soms verkoopt of verhuurt de gemeente grond of gebouwen. Wij zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren. 

Op deze pagina vindt u onze plannen voor verkoop en verhuur van gebouwen en grond.

Gemeente De Bilt is eigenaar van het perceel Groenekanseweg 32 in Groenekan. Op het perceel kan een bouwplan worden ontwikkeld, bestaande uit de realisatie van een woningbouwprogramma van maximaal 4 woningen. De gemeente is op zoek naar een partij die de grond wil kopen om vervolgens de woningen te realiseren.

De gemeente nodigt partijen uit die voldoen aan de selectie- en gunningscriteria om zich in te schrijven via Tenderned. De publicatie is te vinden onder Grondverkoop woningbouwlocatie Groenekan met kenmerk 396906. Daar zijn ook de selectie- en gunningscriteria (prijs en kwaliteit) en planning te lezen.

De doorlooptijd van de selectieprocedure is circa drie maanden. Inschrijvingen dienen binnen te zijn op vrijdagochtend 31 maart 2023.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken (zoals verkoop en verhuur) transparant moeten handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.