Mobiliteitsvisie 2035

Wij lopen, fietsen, pakken de bus, de trein of rijden in de auto. Allemaal hebben wij te maken met mobiliteit. En hoe wij ons verplaatsen vormt ook onze dorpen, omgeving en samenleving. Gemeente De Bilt werkt aan een visie op mobiliteit tot 2035. 

In de mobiliteitsvisie staat beschreven hoe de gemeente de toekomst ziet van hoe wij ons verplaatsen. Welke veranderingen zijn er al te zien in hoe wij bewegen? En wat betekent dit voor onze omgeving? Hoe passen steeds meer bewegingen in een gezonde en groene omgeving? Hoe houden wij het verkeer veilig? Waar moeten wij op letten bij nieuwe ontwikkelingen? Deze en andere vragen beantwoorden wij in de mobiliteitsvisie. 

De mobiliteitsvisie beschrijft waar we naar toewerken. En de mobiliteitsvisie staat niet op zichzelf, want in onze omgeving willen wij nog meer: wonen, werken, ontspannen, natuur de ruimte geven, water opvangen, energie opwekken, sporten en elkaar ontmoeten. De gemeente werkt al aan een document waarin ál die zaken beschreven staan: de omgevingsvisie. Uiteindelijk zullen de ideeën uit de mobiliteitsvisie ook in de omgevingsvisie een plek krijgen.  

Ook inwoners, ondernemers en organisaties hebben voorstellen gedaan voor de mobiliteitsvisie. Al in 2021 is er een bijeenkomst georganiseerd over de mobiliteitsvisie. Bovendien hebben inwoners de gemeente in 2021 en 2022 veel verteld over wat zij belangrijk vinden rond verkeer en mobiliteit tijdens de ‘1e en 2e Maand van de Leefomgeving’. Door een vragenlijst in te vullen konden inwoners hun mening geven over verschillende onderwerpen. Ook over verkeer en mobiliteit. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn gebruikt voor de mobiliteitsvisie. Als de mobiliteitsvisie klaar is, werkt de gemeente de mobiliteitsvisie verder uit in plannen en regels. Daarbij betrekken wij u ook weer. Tegen die tijd leest u hierover meer op deze website. 

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten aan welke voorwaarden de mobiliteitsvisie moet voldoen. De eerste versie van de mobiliteitsvisie is 17 januari besproken door de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan nog geen besluit. Na deze eerste bijeenkomst passen wij de mobiliteitsvisie nog aan. Tijdens een tweede bijeenkomst, 30 maart 2023, neemt de gemeenteraad een besluit over de mobiliteitsvisie

Planning
Gemeenteraad geeft voorwaarden aan voor mobiliteitsvisie 28 januari 2021
Bijeenkomst organisaties 2 november 2021
Bijeenkomst gemeenteraad 17 januari 2023
Besluit door de gemeenteraad februari 2023
Uitwerken mobiliteitsvisie participatie start in 2023

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij beantwoorden ze graag.

Projectleider: Wouter Le Fèvre
Telefoon: 030 - 228 96 08
E-mail: w.lefevre@debilt.nl