Permanente bewoning op recreatiepark

Een recreatiewoning is volgens het omgevingsplan een gebouw of bouwsel op wielen dat bedoeld is als recreatie-woonverblijf, waarbij u uw hoofdverblijf ergens anders heeft. De woning is daarom niet bedoeld voor permanente bewoning.

Inschrijving Basisregistratie Personen

In artikel 1.1 Wet Basisregistratie Personen (BRP) wordt uitgelegd wat wordt bedoeld met een adres. Er wordt geen onderscheid gemaakt of het wel of niet als permanente bewoning in het omgevingsplan van een gemeente is opgenomen. Ook wordt in de BRP geen onderscheid gemaakt of het recreatieverblijf wel of niet geschikt zou zijn voor permanente bewoning.

Gevolgen van inschrijving

Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een recreatiepark en ontvangt u hier ook uw post? Dan is er sprake van een hoofdverblijf op de plaats van de recreatiewoning. Daarmee is sprake van permanente bewoning van de recreatiewoning. Het gebruiken van een recreatiewoning voor permanente bewoning, mag niet volgens het omgevingsplan. Daarom kan er dan handhavend worden opgetreden en kunt u hiervoor een boete krijgen.