Bestrijding van ratten

De gemeente De Bilt wil overlast van ratten voorkomen, samen met bewoners en woonstichting Woongroen (voorheen SSW). De gemeente neemt de regie over de beheersing van ratten en wil met voorlichting en preventie overlast voorkomen. Het bestrijden van ratten is namelijk aan steeds strengere regelgeving gebonden. Gebruik van gif is verboden.

Melden ongedierte

Melden

Het is voor de gemeente erg belangrijk om een melding te ontvangen wanneer ratten worden gesignaleerd. Alle meldingen die de gemeente ontvangt worden doorgestuurd naar het bestrijdingsbedrijf waarmee de gemeente samenwerkt. Zij analyseren en bewaken de meldingen en komen in actie wanneer dit nodig is. Het is dus niet zo dat de gemeente op iedere melding actie onderneemt.

Rattenhol ontdekt?

Voordat u dit meldt kunt u nagaan of dit hol nog wordt gebruikt. Dit kunt u controleren door het hol dicht te trappen of er enkele takjes op te leggen. Is het hol na enkele dagen weer geopend, dan is het in gebruik. Maak er in dat geval melding van.

Rattenholen worden ook vaak verward met die van veldmuizen of van mollen. Holen van ratten hebben een doorsnede van tenminste 5 cm. Holen van muizen en mollen zijn doorgaans kleiner.

Uitwerpselen gevonden?

Lang niet alle uitwerpselen zijn van ratten. Rattenuitwerpselen worden vaak verward met die van spitsmuizen. U kunt dit gemakkelijk zelf controleren.

Een uitwerpsel van een rat is kleverig en hard, die van een spitsmuis valt uiteen wanneer u er met een vinger op drukt. Heeft u twijfels over de herkomst, maak dan een foto en voeg deze bij de melding.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten?

 1. De gemeente; bij aanwezigheid van ratten in openbaar gebied
 2. De woningeigenaar; bij aanwezigheid van ratten in eigen woning of tuin
 3. De verhuurder; bij aanwezigheid van ratten in een huurwoning of bijbehorende tuin

De gemeente zorgt ervoor dat de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk is voor ratten. Zij zorgt ervoor dat de riolering goed werkt en dicht is en zorgt ervoor dat afval regelmatig op de juiste wijze wordt verwijderd.

De gemeente zorgt ervoor dat inwoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het voorkomen en bestrijden van ratten.

De bruine rat leeft van het voedsel dat mensen achterlaten. Bestrijden heeft geen zin zo lang er ander voedsel wordt aangeboden. Het college heeft daarom op dinsdag 29 mei 2018 een voerverbod ingesteld op basis van artikel 2:60 van de 'Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2020'. 

Wat houdt het voerverbod in?

Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te voeren in het gebied in Bilthoven-West, weergegeven op het kaartje. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de vijver valt binnen het gebied). Aan de oostzijde de Oude Brandenburgerweg, Grote Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonneplein en Halleylaan. De begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door de P.C. Staalweg en Tweelingen. Het voerverbod geldt dus niet voor de hele gemeente.

Toch voeren? Dan een boete

In Bilthoven-West zijn borden geplaatst om mensen op het voerverbod te attenderen. Toch voeren? Dan riskeer je een boete van € 70,00.

Maak je huis ongeschikt voor ratten

Ratten zijn altijd op zoek naar schuil- en nestelgelegenheden. Ratten kunnen via spouwmuur en kruipruimte een woning of schuurtje binnenkomen. Een kier van 1 centimeter is voldoende voor ratten om binnen te dringen. Maak daarom je huis ongeschikt voor ratten en dicht de openingen in buitenmuren:

 • Maak gaten in muren dicht
 • Breng roosters aan voor ventilatievoegen (of voorzie ze van bijenbekjes)
 • Sluit open beluchtingspijpen af door het plaatsen van een dop met gaatjes
 • Zorg ervoor dat er geen ruimte bestaat rond de doorvoer van leidingen door muur en fundering (kruipruimte)
 • Maak deuren en kozijnen goed sluitend
 • Zorg ervoor dat de riolering in goede staat verkeert en goed afgesloten is. Let hierbij ook op die plaatsen waar de hemelwaterafvoer aansluit op de riolering

Voedsel

Laat geen etensresten achter in en rond uw woning of in de openbare ruimte

Groen

Ratten kunnen zich schuilhouden onder dichte begroeiing. Houdt gevels vrij van plantengroei en snoei struiken vooral aan de onderkant  Het groen is dan ook goed schoon te houden.

Orde en netheid

Zorg ervoor dat woning, schuur en omgeving opgeruimd zijn. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Voer geen dieren in de openbare ruimte

Vogels en eenden hebben ons brood niet nodig om te overleven. Het brood trekt ratten aan. Houdt u kippen of voert u vogels in uw tuin, verstrek voedsel in zo’n kleine hoeveelheid dat ze dit in één keer op kunnen eten. Haal voedsel ’s nachts binnen.

Afval aanbieden

Laat geen zwerfvuil achter en plaats uw vuilniszak in de (ondergrondse) container of bied het aan op het juiste tijdstip op de juiste dag.
Duiven en meeuwen trekken vuilniszakken open en ratten eten dan graag een hapje mee. Kijk bij Afval voor informatie over ophaaldagen en containers.

Voorkom eetbaar afval

Koop niet te veel, kook niet te veel. Toch eten over? Vries het in of maak er een ander gerecht van.

Hondenpoep

Uitwerpselen van honden en katten kunnen een voedselbron zijn voor ratten. Er zitten voor ratten nog voldoende voedingsstoffen in. Het is belangrijk om de poep van uw huisdieren op te ruimen, ook in een losloopgebied.

Ratten kunnen de bacterie Leptospira bij zich dragen die veroorzaker kan zijn van de ziekte van Weil (leptospirose). Via hun urine kan de bacterie in aarde, riool en oppervlaktewater (zoals sloten en plassen) terechtkomen.

U kunt besmet raken door:

 • Contact met levende of dode ratten
 • Contact met de urine van ratten
 • Contact met aarde, riool en oppervlaktewater waarin besmette urine zit
 • Door het zwemmen en spelen in sloten en plassen waarin besmette ratten leven 

De bacterie kan via wondjes of via de ogen, neus of mond in het lichaam komen. 

Informatie

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM (ziekte van Weil)