Bestrijding van ratten

Er is rattenoverlast in de gemeente De Bilt. Bewoners, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt hebben allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan te pakken. De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak en werkt samen met bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven.

Melden ongedierte

Melden

De gemeente werkt samen met een professioneel rattenbestrijdingsbedrijf. Wanneer u via de oranje knop (melden ongedierte in de openbare ruimte, categorie ratten) een melding doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd?

Het is belangrijk dat u een melding doet wanneer u ratten signaleert. De gemeente kan alleen actie ondernemen als er meldingen worden gedaan.