Spoorzone Bilthoven

Categorieën

  • Bilthoven

Bekijk de kaart in detail (png, 1 MB)

Samen willen we van het ruime Spoorzonegebied een aantrekkelijke omgeving maken. Levendig, duurzaam en aantrekkelijk. Om te wonen, te werken en elkaar te ontmoeten. Dicht bij het OV en het moderne (winkel)centrum Bilthoven. Daarom gaan we een integrale gebiedsvisie inclusief een stedenbouwkundig plan maken.

Wethouder Anne Marie ’t Hart: “We organiseren een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces. We nodigen iedereen uit inbreng te leveren. Het is belangrijk voor de toekomst van onze gemeente, dat we met elkaar nadenken en meedenken over de beste invulling van het stationsgebied.”
Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad het Participatieplan Integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven vastgesteld. We zijn intussen gestart met de voorbereidingen voor het participatieproces.

Doe mee!

Om op de hoogte te blijven voor de laatste ontwikkelingen rondom de Spoorzone verwijzen wij u naar een aparte website. Hier staat alle informatie over het project, de planning en het participatietraject. U kunt hier actief meedoen: www.doemeedebilt.nl/Spoorzone

Contact

Projectleider: Henriette den Hartog
Telefoon: 030 - 228 91 18
E-mail: h.denhartog@debilt.nl