De Grift Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Op het voormalige ‘Hessingterrein’ aan de Utrechtseweg 341 komt woningbouw. Projectontwikkelaar Verwelius heeft hiervoor een aangepast plan gemaakt.

Projectontwikkelaar Verwelius werkt al enige jaren in overleg met gemeente De Bilt en Provincie Utrecht aan de herontwikkeling van het Hessingterrein. Al in 2010 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van woningen op deze locatie. De grondeigenaar heeft in overleg met de gemeente en provincie een aangepast plan gemaakt. In 2018 zijn daarvoor de randvoorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. Belanghebbenden zijn betrokken in werksessies en (digitale) infosessies. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking tot het ontwerp-bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan zoals die nu ter inzage liggen. 

De plannen

De huidige plannen bevatten meer type woningen zoals vrijstaande villa’s, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen en er komen ook huurwoningen in het middensegment. Ook staat in de plannen beschreven hoe de woonbuurt wordt ingepast in de groene omgeving, die deel uitmaakt van het van het Nationaal Natuur Netwerk en De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is gezocht naar mogelijkheden om aanwezige ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in de omgeving te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gegeven aan de wens van betrokkenen om een bredere ecologische verbinding te realiseren, aansluitend op de faunapassage Griftenstein onder de Utrechtseweg. 

Ter inzage

Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen om van 2 september tot en met 13 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 en bijbehorende documenten, waaronder het beeldkwaliteitsplan te bekijken en hierop te reageren. 

Na 13 oktober worden de reacties op de plannen verwerkt in een definitief bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Naar verwachting zal de gemeenteraad in december 2021 hierover een besluit nemen.

Projectontwikkelaar Verwelius: Gooitzen Greebe
Ziewww.aandegrift.nlvoor het contactformulier

Procesmanager gemeente: Ben van der Waal
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.vanderwaal@debilt.nl