De Grift Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Omgevingskaart De Grift gelegen tussen Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug
Locatie voor woningbouwplannen ‘De Grift’ aan de Utrechtseweg, voormalig Hessingterrein.

De gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Verwelius zijn in 2016 gestart met de verkenning van mogelijkheden voor woningbouw op de locatie Utrechtseweg 341 in De Bilt (voormalig Hessingterrein).

Hiervoor zijn de ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld in overleg met betrokkenen. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. Op 29 november 2018 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden met 4 moties vastgesteld door de gemeenteraad.

Op 19 november 2020 zijn er vier online informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er een integrale toelichting gegeven op welke wijze de ruimtelijke randvoorwaarden inclusief de moties zijn uitgewerkt. De projectontwikkelaar lanceerde kort tevoren de projectsite www.aandegrift.nl waarop ook de presentatie van de bijeenkomsten is terug te vinden en waar reacties op de plannen worden gedeeld.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure worden geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd over de voortgang. Tijdens een of meer informatieavonden wordt bestemmingsplan toe te lichten. Daarna wordt het bestemmingsplan afgerond en aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Naar het overzicht