De Grift Particulier initiatief Utrechtseweg 341 De Bilt

Het college van de gemeente De Bilt is in november 2022 met ontwikkelaar Verwelius de kaders van een toekomstbestendig woningbouwplan overeengekomen op het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341 in De Bilt. Wethouder Anne Marie ’t Hart is sinds haar aantreden eind mei in gesprek gegaan met projectontwikkelaar Verwelius en er ligt nu een nieuw voorstel voor het woningbouwplan. Met dit voorstel wordt de stem van de natuur zwaarder meegewogen. Zo komt er 7.500 m2 extra ingericht Natuurnetwerk Nederland en gaan we woningen bouwen die beter aansluiten bij de Biltse behoefte. De komende maanden wordt het voorstel, in overleg met natuurorganisaties en andere belanghebbenden, verder uitgewerkt. De daarop volgende stap is het maken van een bestemmingsplan.

De gemeente De Bilt heeft een hoge woningnood, onder andere wat betreft starterswoningen, betaalbare huur en appartementen. Het nieuwe voorstel gaat uit van een meer divers woningprogramma met minder villa’s, en meer rijwoningen en appartementen. Het appartementencomplex is drie lagen met een kap en komt aan de Utrechtseweg te liggen. Het aantal woningen in de middenhuur vormt 10 procent, ofwel 14 woningen, van het totaal. Het totale aantal woningen is toegenomen van 130 naar 142. Verwelius is bereid voorrang te geven aan inwoners van de gemeente. 

Het terrein ligt pal naast een faunatunnel en aan Natuurnetwerk Nederland. Dit gebied vormt de groene buffer tussen de stad en kern De Bilt; en is daarmee een van de kwetsbaarste stukken natuur in de gemeente. Daarom zijn IVN en Utrechts Landschap vanwege hun kennis gesprekspartner geweest bij de ontwikkeling van het plan. Bewonersvereniging LUW heeft aan tafel gezeten om het gezichtspunt van omwonenden in te brengen. Het nieuwe plan is beter voor de natuur dan Plan Bloeyendael en het plan van Verwelius van januari 2022. Natuur- en milieuorganisaties onderschrijven dit. 

Aan alle benodigde afstanden ten gunste van de natuur voldoet het nieuwe plan. De corridor naar de faunatunnel is de essentiële 150 meter breed. Dit komt doordat aan de westzijde binnen de rode contour een kleine 4.000 m2 wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor wordt de groene buffer dus verbreed.

De bufferzone aan de zuidzijde van het plan - de afstand tot het bosje waaraan steeds gerefereerd wordt als ‘de kraamkamer van de reeën’ - is verbreed naar vijftig meter.  Deze afstand is volgens natuur- en milieuorganisaties en het Alterra-rapport essentieel voor de natuur. Ook aan de oostzijde voldoet de bufferzone richting landgoed Sandwijck aan de 50 metergrens. 

De afscheiding tussen de woonwijk en de natuur wordt in overleg met natuur- en milieuorganisaties vormgegeven. De grond ten zuiden van het plangebied richt Verwelius als eigenaar in als hoogwaardige natuur in plaats van agrarisch. Dat laat de natuurwaarde van het gebied rond de faunatunnel sterk toenemen.  

In het huidige plan wordt de rode contour ook verplaatst. Aan de westzijde ten gunste van de natuur, maar aan de zuidzijde voor de bouw van woningen. In het kort is de overschrijding van het saldo meters dat buiten de rode contour wordt gegaan met 2.700 m2 drie keer minder, en de omzetting van agrarische gronden naar hoogwaardige natuur zelfs 2,5 keer meer dan in het plan van januari 2022. 

Verwelius en de gemeente werken het voorstel uit tot een nieuw bestemmingsplan. Naar verwachting  wordt dit medio 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Begin 2023 wordt een bijeenkomst gepland met belanghebbenden en kunnen zij hun inbreng voor het bestemmingsplan geven. Bij het nieuwe ontwerpbestemmingsplan hoort ook weer een periode waarin derden zienswijzen kunnen indienen. Bij het onherroepelijk worden van het nieuwe plan wordt de vergunning van Bloeyendael ingetrokken en alle (beroeps)procedures jegens gemeente worden gestaakt tegen finale kwijting over en weer. 

Verwelius hoopt voor de Kerst van 2023 de eerste paal de grond in te kunnen slaan. Meer dan 1.000 aanmeldingen zijn al binnengekomen. Er zijn al veel inwoners die belangstelling tonen voor de nieuwe woonwijk als entree van De Bilt.

Meer informatie vindt u op de website van Verwelius Aandegrift.nl. U kunt zich via deze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt gehouden (onder andere over de verkoop van de woningen). 

Procesmanager gemeente: Myrthe Valé
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: m.vale@debilt.nl