De Werkschuit Bilthoven

Categorieën

  • Bilthoven

Locatie De Werkschuit, Beatrixlaan 1 in Bilthoven wordt herontwikkeld.

In overleg met aanwonenden zijn randvoorwaarden opgesteld voor deze locatie aan de Beatrixlaan 1 te Bilthoven. Deze randvoorwaarden zijn op 5 januari 2016 door het college in een plan van aanpak vastgesteld. Vervolgens is er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de ontwikkeling van één appartementencomplex van 3 tot 4 lagen (maximaal 12 meter) voor 12 middeldure huur- en 16 sociale appartementen.

Dit plan is uitgewerkt in een bestemmingsplan dat op 18 mei 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, evenals aanvullende welstandscriteria. Met een klankbordgroep van aanwonenden is verder afgesproken dat het aangrenzende plantsoen wordt opgeknapt. Dit is inmiddels uitgevoerd.

Eind 2019 is Woongroen (voorheen SSW) volgens de prestatieafspraken 2017-2021 verzocht uiterlijk juni 2020 een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling te hebben uitgevoerd en een bod uit te brengen voor aankoop.

In het inmiddels uitgebrachte ‘Bod 2020’ heeft Woongroen (voorheen SSW) aangegeven graag gebruik willen maken van de mogelijkheden om middenhuur te realiseren bij de ontwikkeling van de locatie Werkschuit.

Planning

Overzicht activiteit en periode
Activiteit Periode  
Overeenkomst Woongroen (voorheen SSW) en gemeente opstellen en ondertekenen 2022  
Bouwrijp maken en vergunningen 2023  
Bouw appartementen door Woongroen (voorheen SSW) 2023/2024  

Contact

Projectleider: Ben van der Waal

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: b.vanderwaal@debilt.nl