Herinrichting Koperwieklaan Bilthoven

De Koperwieklaan in Bilthoven is een woonstraat waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur. De straat karakteriseert zich door veel groen met grasvelden waar kinderen spelen. De maximumsnelheid wordt geregeld overschreden en dat leidt tot onveilige situaties.

Het geplande onderhoud aan de riolering en het wegdek biedt mogelijkheden om de Koperwieklaan zo in te richten, dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Gemeente en aanwonenden trekken hierin samen op. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Sperwerlaan en de Boslaan.

Planning

Activiteit Periode
Overleg omwonenden Januari t/m juli 2018
Ontwerp ter inzage September 2018
Vaststelling ontwerp Na zomer 2018
Uitvoering 2023

In 2018 hebben we samen met een vertegenwoordiging van aanwonenden een plan gemaakt voor deze herinrichting. Ook hebben we toen gemeld dat de uitvoering hiervan pas kan gebeuren, wanneer de Nutsbedrijven klaar zijn met het vervangen van de gas- en waterleidingen (BROS-sanering) door de Nutsbedrijven. Aangezien dit in een groot deel van de gemeente moet gebeuren is hiervoor door de Nutsbedrijven een meerjarenplanning gemaakt. Voor de Koperwieklaan en omgeving staan deze werkzaamheden pas gepland in het begin van 2023. Deze vervanging van leidingen 12 tot 13 maanden gaan duren. Pas daarna kan de gemeente starten met de herinrichting van de weg.

Omdat er zo’n lange tijd tussen planvorming en uitvoering zit, hebben wij besloten om eind 2022 of begin 2023 weer met de bewoners in gesprek te gaan om het plan nog een keer onder de loep te nemen. Wellicht zijn de inzichten veranderd en mogelijk zullen we een groter gebied meenemen, zodat plan geactualiseerd kan worden.

Contact

Projectleider: Mehmet Seyman

Telefoon: 030 - 228 91 78

E-mail: m.seyman@debilt.nl