Herinrichting Molenweg en Dr. J.J.F. Steijlingweg Maartensdijk

Gemeente De Bilt werkt aan de herinrichting van de Molenweg en de Steijlingweg in Maartensdijk. Er worden aanpassingen gedaan aan de riolering, onder andere om wateroverlast tegen te gaan. In deze twee straten wordt uitgegaan van het huidig profiel.

Tijdens de laatste bewonersavond op 23 oktober 2023 hebben we met de aanwezigen 2 varianten voor verkeersremmende maatregelen besproken. De eerste variant is om de huidige situatie te handhaven. De tweede optie is om op een drietal plekken obstakels in de weg te leggen. Door de weg te laten verspringen, wordt de snelheid van het verkeer eruit gehaald.  

De bewoners hebben een brief thuis gekregen waarin zij tot 10 november een keuze konden maken, waarbij de meeste stemmen gelden. In totaal zijn er 36 reacties binnengekomen: 30 bewoners zijn voor de huidige situatie. Met deze meerderheid van de stemmen blijft het parkeren aan één kant van de weg gehandhaafd.

Terugkoppeling van de bewonersavond van 23 oktober 2023.

Door de bewoner van de Molenweg 2 is op maandagavond 23 oktober tijdens de bewonersavond de vraag gesteld of de ontvangstput H221261 en de pompput H221262, die in het huidige ontwerp 'Rioolblad situatie Molenweg' (pdf, 1 MB) aan de westzijde staan gesitueerd, verplaatst kunnen worden naar de oostzijde in de berm naast de watergang, tegenover Snackbar Peet. 
In het weiland tussen Zorgboerderij Nieuw Toutenburg Dorpsweg 85 en boerderij Dorpsweg 91 staat een traforuimte voor elektra. 
Tussen de brug over de watergang van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg Dorpsweg 85 en de brug over de watergang van boerderij Dorpsweg 91 liggen diversen elektra kabels onder de slootbodem van de watergang door (op bijgevoegde tekening de paarse lijnen)
door middel van boogzinkers en / of gestuurde boringen. Het is op deze locatie niet mogelijk om stalendamwanden met een lengte van 9 meter in de grond (door de slootbodem) aan te brengen.

Door de beperking aan de oostzijde van de brug over de watergang van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, is de locatie aan de westzijde bepaald met het gevolg dat er één Eikenboom geveld gaat worden. Hierop geldt een herplantplicht.

Heeft u problemen met het lezen van het document omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact op met de gemeente.

 

Naar aanleiding van het bespreken van het ontwerp kwamen er bij de bewoners nog een aantal vragen naar boven. Het gaat om de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om ter hoogte van Molenweg nummer 7 een extra lichtmast te plaatsen?

Er zal voor zowel de Molenweg als de J.F.F. Steijlingweg gekeken worden naar het lichtplan. Deze wordt zo nodig aangepast.

2. Kunnen de grasbetontegels uit het plan worden gehaald, aangezien het hier niet om parkeerplaatsen gaat, maar om een rijweg?

De langsparkeerstroken van grasbetontegels zijn verwijderd uit het ontwerp.

3. De lichtmast bij Molenweg nummer 17 staat in de voortuin van de bewoners. Kan deze verplaatst worden naar de openbare ruimte?

De lichtmast zal verwijderd worden in verband met  het nieuwe lichtplan (zie vraag 1).

4. Het voetpad in de Molenweg is aan de noordzijde 120 centimeter breed. Als er als insteek is gekozen voor handhaving huidig profiel, dan moet dit naar 135 centimeter. Kan dit uitgezocht worden?

De tekening is aangepast. Breedte van de trottoirs zo veel mogelijk overeenkomstig met de bestaande situatie.

5. Om het vrachtverkeer te weren in de Molenweg, moet het vrachtverkeer een andere route rijden. De Nachtegaallaan is de juiste route. Kan er gekeken worden naar het aanpassing van die kruising, zodat vrachtwagens de juiste draai kunnen maken?

Een verbod op het vrachtverkeer is niet mogelijk vanwege de huidige vestiging van de bedrijven aan de Molenweg. We zullen hier wijkoverstijgend naar moeten kijken, anders verleggen we het probleem en lossen het niet op. Dit heeft geen effect op het ontwerp.

6. Het zebrapad creëert een schijnveiligheid op de manier waar die nu gesitueerd is, kan deze verplaatst worden naar de andere zijde van de Molenweg/Dorpsweg?

Als een oversteek met een zebrapad wordt ingericht volgens de richtlijnen, is er géén sprake van schijnveiligheid. Het verplaatsen naar de andere zijde van de Molenweg/Dorpsweg heeft géén zin. Er kan wel gekozen worden om aan beide zijden van de kruising  Molenweg/Dorpsweg de belijning van schijndrempels aan te brengen.

7. Parkeren en de inritten zijn in de beschrijving allebei van grasbetontegels, klopt dat wel?

De grasbetontegels zijn verwijderd.

8. Achter Molenweg nummer 42 staat aan het Maertensplein een lichtmast die niet wordt meegenomen door de BIGA voor het snoeien. Deze lichtmast is niet meer zichtbaar, kan daar iets aan gedaan worden?

De melding is inmiddels verstuurd naar de BIGA. Zij pakken dit op.

9. Voor Molenweg nummer 41 staat een elektriciteitshuisje wat enorm beschadigd is, gaat de gemeente over vervanging hiervan?

De gemeente gaat niet over dit huisje, het is eigendom van Stedin. We zullen het melden.

10. Kan er gekeken worden of parkeervakken per wegvak kunnen verspringen?

Er is een nieuwe tekening beschikbaar waar dit is ingetekend. Het is mogelijk, maar met minder parkeerplekken. Bovendien zal er duidelijk gemaakt moeten worden waar men mag parkeren.

11. De Steijlingweg is 3 meter breed, kan de Molenweg ook 3 meter breed worden zodat er meer ruimte over blijft voor het voetpad?

De nood- en hulpdiensten hebben een minimale wegbreedte van 3,50 meter nodig. Wij moeten ons hieraan houden.

12. Is het mogelijk om in de Steijlingweg een drempel voor nummer 34 aan te leggen?

De weg is smal, circa 5 meter, maar met parkeren is de uiteindelijke rijbaanbreedte krap: 3,50 meter. Dan is het niet nodig aanvullende maatregelen te nemen. In 30 kilometer-gebieden wordt (als daar wel aanleiding voor is) als richtlijn om de 100 meter drempels gelegd. Nummer 34 ligt binnen 50 meter van twee haakse bochten, die op zich al snelheidsremmend zijn.    

13. Steijlingweg nummer 14 wil parkeren op eigen terrein oplossen, kan de oprit verbreed worden?

Een inrit naar een woning heeft een standaard afmeting van 3,5 meter. Er is een collegebesluit “beleidsregels uitritten 2013” waarin dit is vastgesteld.

14. Bij Molenweg nummer 13 staat een brandput op een parkeerplaats. Als daar een auto parkeert, kan de brandweer niet meer bij de brandput. Is het niet handiger om deze verplaatsen?

Klopt, dit geldt ook voor Molenweg nummer 47. De brandputten liggen over het algemeen in de stoep, maar in deze straat is daar geen ruimte voor.

15. Is er eenrichting mogelijk op de Molenweg?

Eenrichtingsverkeer kan in bepaalde situaties wat oplossen, maar het levert meestal ook problemen op. We zullen hier wijkoverstijgend naar moeten kijken, anders verleggen we het probleem en lossen het niet op. Dit heeft geen effect op het ontwerp.

16. Waarom zijn de plateaus geel?

Alle snelheidsremmende plateaus worden in de gemeente aangelegd in geel asfalt of gele klinkers.

17. De verkeersdrempel die bij nummer 44 ligt geeft veel trillingen bij passerend vrachtverkeer, hoe kan dit in de nieuwe situatie voorkomen worden?

De drempel ter hoogte van nummer 44 heeft spoorvorming, wat wellicht voor extra trilling zorgt. De nieuwe drempel wordt sinusvorming aangelegd (in een vloeiende lijn omhoog en omlaag) op de minimale hoogte (8 centimeter), deze is dus soepeler overheen te rijden / minder trilling. Daarnaast komt er nu een plateau op het kruispunt Steijlingweg waardoor de snelheid ook al lager wordt.

De nieuwe inrichting van de Molenweg en de Steijlingweg is samen met aanwonenden uitgewerkt. Inwoners brachten onder andere de volgende zaken in als belangrijke aandachtspunten voor de herinrichting:

  • Wateroverlast
  • Verkeersveiligheid
  • Snelheidsremmende maatregelen

Inmiddels is bekend dat Firma Agterberg uit Groenekan de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De start van de werkzaamheden is maandag 8 januari 2024 om 07.00 uur en vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.30 uur. De aannemer start zijn werkzaamheden met de riolering. Vanaf dat moment zal de Molenweg afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer. 

Faseringstekening aanleg riool

Op de faseringstekening (pdf, 2 MB)  kunt u verschillende fases zien waarin de werkzaamheden op volgorde worden uitgevoerd. Ze starten aan de kant van de Dorpsweg in fase 1A. Ze werken dan richting de kruising Molenweg/Dr. J.J.F. Steijlingweg. Daarna maken ze een start aan de kant van de Dorpsweg/Dr. J.J.F. Steijlingweg. Vanuit daar werken ze weer naar de kruising en als laatste zal het stukje Molenweg richting Marijkelaan uitgevoerd worden. 

Hoe lang een fase precies duurt is afhankelijk van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld weer.

Faseringstekening bestrating

Op de faseringstekening (pdf, 3 MB)  kunt u verschillende fases zien waarin de weg opnieuw bestraat wordt. Ze starten aan de kant van de Prinses Marijkelaan met de kruising (fase 1). Daarna maken ze een start aan de kant van de Dorpsweg/Dr. J.J.F. Steijlingweg (fase 2).  Aangekomen bij de Molenweg zal richting Marijkelaan uitgevoerd worden (fase 3). En als laatste  starten ze bij de Dorpsweg richting kruising Molenweg/Dr. J.J.F. Steijlingweg.

Hoe lang een fase precies duurt is afhankelijk van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld weer.

Werkzaamheden

Eerst zal de riolering worden aangepakt in beide straten. Vervolgens wordt de grond voorzien van een puinlaag. De weg blijft dan afgesloten voor doorgaand verkeer, maar de aanwonenden kunnen over de puinlaag rijden. Als al het riool vervangen is, zullen beide straten voorzien worden van een nieuw wegdek.

Busomleiding

Tijdens de werkzaamheden in fase 4 rijdt de bus op de Dorpsweg tijdelijk een andere route. De bus wordt omgeleid via de Nachtegaallaan. Er zal een tijdelijk een haltebord opgehangen worden tegenover de katholieke kerk aan de Nachtegaallaan. Meer informatie vinden busreizigers op www.9292ov.nl.

Heeft u vragen over dit plan?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente;

Jaccomijn Hilligehekken
Telefoon: 030 - 228 95 44
E-mail: j.hilligehekken@debilt.nl

Jan van den Akker
Telefoon: 030 - 228 91 98 
E-mail: j.vandenakker@debilt.nl