Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan was het voormalige schoolgebouw 't Nijepoortje' gelegen. In  het voorjaar van 2021 is dit gebouw gesloopt. De locatie heeft een nieuwe bestemming gekregen voor maximaal vier woningen, een kleinschalige bedrijfsopslag en de uitbreiding van de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12.  

Hierboven is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. Het gebied ligt in het deel ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de Groenekanseweg . De A27 vormt samen met een watergang, een fietspad en een groenstrook de westelijke begrenzing van het plangebied. Aan de andere zijden wordt het plangebied omsloten door woonpercelen gelegen aan de Groenekanseweg en de Oranjelaan.

In het voorjaar en de zomer van 2022 zijn de tuinen ingericht en is de kleinschalige bedrijfsopslag gerealiseerd.

De gemeente heeft via een openbare selectie de ontwikkelaar Lichtenberg Bouwgroep B.V. gekozen die de grond van ons koopt en de vier woningen gaat realiseren. Op 19 juni 2023 is een bijeenkomst voor omwonenden en overige belangstellenden georganiseerd waarin Lichtenberg zich voorstelde en haar plannen toelichtte. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Op dit moment zijn Lichtenberg Bouwgroep B.V. en de gemeente De Bilt bezig met de vergunning en de voorbereidingen voor de bouw.

Op 1 september 2023 start de verkoop van de woningen. Ga voor meer informatie naar www.groene-hof.nl. Naar verwachting zullen de woningen in 2024 worden opgeleverd.

Activiteit Periode
Start verkoop 1 september 2023
Vergunning en voorbereiding bouw Derde en vierde kwartaal 2023
Start bouw Maart 2024
Realisatie 2024

Projectleider: Sjoerd Bazuin, team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:  030 - 228 94 11
E-mail: s.bazuin@debilt.nl