Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan was het voormalige schoolgebouw 't Nijepoortje' gelegen. In  het voorjaar van 2021 is dit gebouw gesloopt. De locatie heeft een nieuwe bestemming gekregen voor maximaal vier woningen, een kleinschalige bedrijfsopslag en de uitbreiding van de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12.  

Hierboven is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. Het gebied ligt in het deel ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de Groenekanseweg . De A27 vormt samen met een watergang, een fietspad en een groenstrook de westelijke begrenzing van het plangebied. Aan de andere zijden wordt het plangebied omsloten door woonpercelen gelegen aan de Groenekanseweg en de Oranjelaan.

De gemeente heeft via een openbare selectie de ontwikkelaar Lichtenberg Bouwgroep B.V. gekozen die de grond van ons koopt en de vier woningen gaat realiseren. In juni van dit jaar zal een bijeenkomst voor omwonenden en overige belangstellenden worden georganiseerd waarin Lichtenberg zich voorstelt en haar plannen zal toelichten. Ook heeft u daar gelegenheid tot het stellen van uw vragen. 

Voor de datum, het tijdstip en de locatie: houdt u hiervoor deze website in de gaten. 

In het voorjaar en de zomer van 2022 zijn de tuinen ingericht en is de kleinschalige bedrijfsopslag gerealiseerd. Op dit moment zijn Lichtenberg Bouwgroep B.V. en de gemeente De Bilt bezig met de vergunning en de voorbereidingen voor de bouw. Naar verwachting zullen de woningen in 2024 worden opgeleverd.

Activiteit Periode
Selectie ontwikkelaar 2e kwartaal 2023
Vergunning en voorbereiding bouw 2023
Realisatie 2024

Projectleider: Sjoerd Bazuin, team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:  030 - 228 94 11
E-mail: s.bazuin@debilt.nl