Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan stond voorheen het schoolgebouw 't Nijepoortje'. In  het voorjaar van 2021 is dit gebouw gesloopt. De locatie heeft een nieuwe bestemming gekregen voor maximaal vier woningen, een kleinschalige bedrijfsopslag en de uitbreiding van de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12.  

Hierboven is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving weergegeven. Het gebied ligt in het deel ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de Groenekanseweg . De A27 vormt samen met een watergang, een fietspad en een groenstrook de westelijke begrenzing van het plangebied. Aan de andere zijden wordt het plangebied omsloten door woonpercelen gelegen aan de Groenekanseweg en de Oranjelaan.

In het voorjaar en de zomer van 2022 zijn de tuinen ingericht en is de kleinschalige bedrijfsopslag gerealiseerd.

De gemeente heeft via een openbare selectie ontwikkelaar Lichtenberg Bouwgroep B.V. gekozen die de grond van ons heeft gekocht en de vier woningen gaat realiseren. Op 15 september 2023 is de vergunning aangevraagd en wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw.

Op 19 juni 2023 is een bijeenkomst voor omwonenden en overige belangstellenden georganiseerd waarin Lichtenberg zich voorstelde en haar plannen toelichtte. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Zodra de vergunning verleend is en er ter plaatse bouwactiviteiten gaan plaatsvinden, worden omwonenden hierover van tevoren geïnformeerd door Lichtenberg per brief. In deze brief wordt ook gevraagd om een e-mailadres. Zo kunnen we omwonenden als zij dit willen periodiek op de hoogte worden gehouden van de bouw. Houd voor deze informatie de website in de gaten.

 

Op 1 september 2023 is de verkoop van de woningen gestart. Er zijn inmiddels 2 huizen verkocht. Ga voor meer informatie over de verkoop naar Groene-hof.nl. Naar verwachting zullen de woningen eind 2024 worden opgeleverd.

Activiteit Periode
Start verkoop 1 september 2023
Vergunningverlening en voorbereiding bouw Vierde kwartaal 2023
Start bouw Maart 2024
Realisatie 2024

Voor vragen over het project:

Projectleider: Isabel Wouterse Mulder, team Projecten Fysieke Leefomgeving
Telefoon:  030 - 228 94 11
E-mail: I.WouterseMulder@debilt.nl

Voor vragen over de bouw: J. Lichtenberg via e-mail: j.lichtenberg@bouwbedrijf-lichtenberg.nl