Herontwikkeling Groenekanseweg 32 Groenekan

Op de locatie Groenekanseweg 32 te Groenekan is het voormalige schoolgebouw ''t Nijepoortje' gelegen. Het schoolgebouw is in het voorjaar van 2021 gesloopt. Wij werken een plan uit om hier maximaal vier woningen en een kleinschalige bedrijfsopslag te realiseren en de tuinen van de aangrenzende woonpercelen aan de Oranjelaan 4A t/m 12 uit te breiden. Tot slot wordt het openbaar gebied heringericht ten behoeve van de nodige verkeer- en groenvoorzieningen.  

Naar het overzicht