Leyensetuin Bilthoven

Het oude politiebureau aan de Leyenseweg is verkocht aan een nieuwe eigenaar.  Gemeente De Bilt en de nieuwe eigenaar hebben afspraken gemaakt over de bouw van woningen op deze plek en het aangrenzende terrein van de volkstuinen.

Ontwikkeling van de locatie

De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 de Ruimtelijke Randvoorwaarden vastgesteld. In dit document zijn de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ontwikkelingen opgenomen. 

Volkstuinen

Op beide locaties komen in totaal 68 woningen in diverse typen. Het betreft zowel appartementen (sociale huur, middenhuur als vrije sector koop) en grondgebonden koopwoningen. Een gevolg hiervan is dat de volkstuinen van deze locatie verdwijnen.

In de raadsvergadering van 26 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld wat woningbouw op deze locatie mogelijk maakt. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingediend, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is. De volkstuinders hebben bericht ontvangen dat de huurovereenkomsten met hen per 1 februari 2024 worden opgezegd.

Onderzoeken

Een complete lijst van onderzoeken, van toepassing op deze locatie vindt u op de website van de ontwikkelaar binkpark.nl. Op deze website van de ontwikkelaar vindt u ook meer informatie over dit project.

Ondertekening koopovereenkomst

Op 22 juni 2023 hebben wethouder Dolf Smolenaers van de gemeente en Galtjo van Zutpen en Henri Pleizier van Leyenseweg Bilthoven B.V.  de Koop/Realisatieovereenkomst ondertekend. Een mooi moment richting de toekomstige bouw! Met de ondertekening is weer een volgende stap gezet voor de voorbereiding en bouw van 68 woningen met een gemixed aanbod. Zowel appartementen als grondgebonden woningen in de koop- als de huur.

In 2020 en 2021 hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met een delegatie van omwonenden (Adviesteam). Zij hebben advies gegeven over de ontwikkeling. Het eindverslag van het participatietraject is de te vinden in het raadsinformatiesysteem (raadsvergadering 30 september 2021).

Tijdens het onderzoek ontstond de mogelijkheid om een deel van het terrein van de brandweerpost Bilthoven bij de locatie te betrekken. Dit biedt mogelijkheden om een stedenbouwkundig model te realiseren met meer ruimtelijkheid, een veiliger verkeersontsluiting en een evenwichtigere verdeling van de parkeerplaatsen. Het terrein van de brandweerpost wordt  iets compacter maar is wel weer geheel bij de tijd.

Met de beoogde ontwikkeling centraal in de kern Bilthoven geven wij de locatie van het leegstaande politiebureau een nieuwe invulling voor woningbouw.

  • Begin 2024: start verkoop woningen
  • Tweede helft 2024: start bouwrijpmaken van de locaties

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projecteider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl