Leyensetuin Bilthoven

Ontwikkeling op locatie voormalig politiebureau en volkstuinencomplex.

Het oude politiebureau aan de Leyenseweg is verkocht aan een nieuwe eigenaar. De gemeente De Bilt is in gesprek met de nieuwe eigenaar over de mogelijkheden van woningbouw op deze plek en het aangrenzende terrein van de volkstuinen.

Actueel

De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 de Ruimtelijke Randvoorwaarden vastgesteld. In dit document zijn de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ontwikkelingen opgenomen. Op beide locaties komen in totaal 68 woningen in diverse typen. Het betreft zowel appartementen (sociale huur, middenhuur als vrije sector koop) en grondgebonden koopwoningen. Een gevolg hiervan is  dat de volkstuinen van deze locatie verdwijnen.

De nieuwe locatie voor de volkstuinen wordt de Noorderkroon. Voor de inrichting van deze locatie betrekken wij de huurders. De ontwikkelaar is bezig met het uitwerken van de ruimtelijke randvoorwaarden (zowel voor de woningen als het onbebouwde deel) en het opstellen van een bestemmingsplan.

Op de website van de ontwikkelaar leyenseweg.info vindt u meer informatie.

In 2020 en 2021 hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met een delegatie van omwonenden (Adviesteam). Zij hebben advies gegeven over de ontwikkeling. Het eindverslag van het participatietraject is de te vinden in het raadsinformatiesysteem (raadsvergadering 30 september 2021).

Een aantal onderzoeken zijn van toepassing op deze locatie, zoals:

  • Stedenbouw inclusief beeldkwaliteit
  • Bomeninventarisatie
  • Quikscan Archeologie
  • Verkeer en parkeren
  • Geluid
  • Quick Scan Flora & fauna

Een complete lijst met onderzoeken kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar leyenseweg.info.

Tijdens het onderzoek ontstond de mogelijkheid om een deel van het terrein van de brandweerpost Bilthoven bij de locatie te betrekken. Dit biedt mogelijkheden om een stedenbouwkundig model te realiseren met meer ruimtelijkheid, een veiliger verkeersontsluiting en een evenwichtigere verdeling van de parkeerplaatsen. Het terrein van de brandweerpost wordt  iets compacter maar is wel weer geheel bij de tijd.

Met de beoogde ontwikkeling centraal in de kern Bilthoven geven wij de locatie van het leegstaande politiebureau een nieuwe invulling voor woningbouw. De naastgelegen volkstuinen worden verplaatst naar de Noorderkroon, zodat wij de huidige volkstuinlocatie en het aansluitende voormalige gemeentelijke opslagterrein kunnen betrekken bij de woonfunctie.

In de vergadering van 30 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden. In dit document worden de kaders benoemd waaronder de plannen voor woningbouw verder kunnen worden uitgewerkt. 

  • Tweede helft van 2022: behandeling bestemmingsplan door de gemeenteraad
  • Verplaatsen volkstuinen: winter 2022-2023
  • Start bouw: na zomer 2023

Projectleider: Wilco de Rooij
Telefoon: 030 - 228 95 88
E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projecteider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl