Melkweg Bilthoven

In het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven zijn in totaal 105 nieuwe woningen gebouwd. Ook is de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Na de oplevering van de 105 duurzaam gebouwde woningen aan de Melkweg in Bilthoven is de gemeente klaar met het inrichten van het openbaar gebied. Het eindresultaat mag er zijn. De straat bevat veel groen met bomen, struiken en hagen. Ook is aan verkeersremmende maatregelen gedacht, zoals oversteekplaatsen, verkeerslichten en verhoogde plateaus. Verder is een snelfietsroute aangelegd, als schakel in de provinciale route Utrecht-Amersfoort, zodat fietsers op een veilig fietspad naar de plaats van bestemming kunnen rijden. 

In 2020 is gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Nadat in 2019 de gehele riolering en alle nutsleidingen waren vervangen, is de bestrating vernieuwd voor de Melkweg en de omliggende straten. Ook aan het groen is gedacht. Zo zijn er bomen terug geplant en zijn veel nieuwe bomen, beukenhagen en groenperken aangeplant. Ook de duurzame woonwijk is een aanwinst voor de gemeente. De woningen zijn gasloos opgeleverd, voorzien van warmtepompen in de woning en  zonnepanelen op het dak.

Sinds vrijdag 21 mei 2020 is de Melkweg weer open voor al het gemotoriseerde verkeer. Ook de bus rijdt weer de normale route door de Melkweg. Projectwethouder Smolenaers vindt de Melkweg het voorbeeld voor een moderne straatinrichting in de gemeente De Bilt: ‘Hier komt alles samen, verkeersveiligheid, duurzaamheid en veel groen. Een mooie woon- en leefomgeving met oog voor de toekomst.’

Melkweg 3

De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 een nieuw bestemmingsplan Melkweg 3 vastgesteld. De eigenaar van het perceel Melkweg 3 (het perceel tussen appartementencomplex La Luna en de voetbalcourt in) wil op deze locatie een appartementencomplex realiseren. De wijziging past niet in het huidige bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk op maximaal 30 appartementen (in de sociale- en middenhuur) te realiseren. Eind 2021 is gestart met de sloop van het pand. Eerst wordt het aanwezige asbest verwijderd. Na de sloop wil de eigenaar starten met nieuwbouw, zodat de nieuwe woningen in 2023 kunnen worden opgeleverd.

Algemene zaken over het project:

Projectleider: Wilco de Rooij

Telefoon: 030 - 228 95 88

E-mail: w.derooij@debilt.nl

Assistent projecteider: Bianca Hendriksen

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: b.hendriksen@debilt.nl