Nieuwe locatie skatebaan De Bilt

Categorieën

  • De Bilt

Tussen het H.F. Witte Centrum en de Biltse Rading ligt sinds 2011 de huidige skatebaan De Bilt. De skatebaan aan de Biltse Rading wordt veel gebruikt en voorziet in een duidelijke behoefte voor de jongeren in De Bilt. In verband met het woningbouwproject Nobelkwartier en het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen voor de sporthal en het H.F. Witte Centrum moet deze skatebaan verplaatst worden. In mei van dit jaar hebben wij aan inwoners gevraagd om suggesties aan te dragen voor een nieuwe locatie van de skatebaan. Daarop zijn meer dan 200 reacties binnen gekomen. 

Alle aangedragen locaties binnen de kern De Bilt zijn beoordeeld en onderzocht in de Afwegingsnotitie skatebaanlocatie 2023 (pdf, 5 MB) . Naar aanleiding van de beoordeling was er slechts één kansrijke locatie voor een skatebaan naar voren gekomen aan de Dorpstraat Vo Steenstraat. Door zorgen van omwonenden, een negatief advies van de Welstandscommissie en de geluidshinder op die locatie, heeft het college besloten de skatebaan niet op die locatie te plaatsen.

De eerder aangedragen locaties worden daarom opnieuw beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Ligging in kern De Bilt en Bilthoven tot het spoor
  • Openbaar toegankelijk
  • Al bestaande ruimtelijke plannen voor de locatie
  • Ten minste 50 meter van woningbouw
  • Technisch en financieel haalbaar
  • Veiligheid

Het criterium ‘in een levendig en/of zichtbaar gebied in of aan de rand van een buurt/wijk’ is hiermee komen te vervallen. 

Zodra we meer informatie hebben over een geschikte locatie, informeren wij u hierover op deze website.

Heeft u problemen met het raadplegen van het bestand? Neem dan contact op met de assistent-projectleider (zie Contact).

Meer informatie over het Nobelkwartier vindt u op www.doemeedebilt.nl/nobelkwartier.

Projectleider: Sjoerd Bazuin

Assistent-projectleider: Sandra Klees
Telefoon: 030 - 228 91 26
E-mail: s.klees@debilt.nl

Gebiedsmakelaar: Tycho Verheul
Telefoon: 06 20 74 81 17
E-mail: t.verheul@debilt.nl