Omgevingsvisie De Bilt 2040

Hoe moet onze gemeente zich de komende 20 jaar verder ruimtelijk ontwikkelen? Wat willen we daarbij koesteren en welke kansen willen we verzilveren? En wat is onze identiteit en positie daarbij in de Utrechtse metropoolregio?

Op deze strategische vragen en veel meer gaat de Omgevingsvisie De Bilt een antwoord geven. Dit is de eigentijdse opvolger van de huidige gemeentebrede structuurvisie, die we helemaal ‘Omgevingswet-proof’ gaan maken. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2024. We willen daarom goed beslagen ten ijs komen.

Antwoord op klassieke en nieuwe vragen

De omgevingsvisie gaat verder dan het samenbrengen van de ‘klassieke’ thema’s als wonen, werken, mobiliteit, natuur, landschap en milieu. De wet vraagt letterlijk om het bereiken van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voorop te stellen. Voeg daar de grote vragen aan toe op het gebied van klimaat, energie en circulariteit, en we hebben een fors aantal ingrediënten om een boeiend verhaal te maken.

Doe mee op www.doemeedebilt.nl

Voor de omgevingsvisie is een aparte website gemaakt www.doemeedebilt.nl. Hierop staat alle informatie over het proces, de tussenproducten en het participatietraject. U kunt hier actief meedoen en van u laten horen.

Ga naar www.doemeedebilt.nl

Contact

Projectleiding:

Elly Romanesko, telefoon 06-48130940. E-mail kan ook naar omgevingsvisie@debilt.nl