Ontwikkeling woningbouw en nieuwe sporthal Nobelkwartier De Bilt

Voorkant HF Witte Centrum met sporthal

Het gebied rondom het H.F. Witte Centrum wordt herontwikkeld. Er komen ruim 100 woningen, voornamelijk sociale huur. Verder wordt een nieuwe sporthal in de planvorming meegenomen en wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. De naam van het nieuwe gebied? Nobelkwartier.

Naar het overzicht