Particulier initiatief Van der Valk De Biltsche Hoek De Bilt

Om de huidige markt goed te kunnen bedienen is een uitbreiding noodzakelijk voor restaurant/hotelcombinatie Van der Valk aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. Ook zijn bepaalde delen van het huidige gebouw toe aan renovatie.

Van der Valk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor uitbreiding en herontwikkeling. Op 10 februari 2015 heeft het college van B&W toegezegd medewerking te verlenen aan de uitbreiding volgens de richtlijnen die de gemeente aanreikt.

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van het bestemmingsplan door Van der Valk.

Met de gebiedsvisie De Bilt Zuid in de hand heeft de gemeente ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld voor het initiatief. Dit zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden waar de herontwikkeling aan moet voldoen. De randvoorwaarden vormen de basis voor het toekomstige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in een volgende fase opgesteld.

Bij het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden heeft de gemeente de initiatiefnemer en belanghebbenden actief betrokken.  Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling.

Van der Valk is momenteel bezig met de voorbereidingen voor het op te stellen bestemmingsplan. De hiervoor noodzakelijke onderzoeken worden in nauw overleg met betrokken partijen uitgevoerd. Tevens zal een nadere uitwerking van het ontwerp aan de hand van de voorwaarden plaatsvinden.

Om de plannen beter te kunnen beoordelen heeft de gemeente de Gebiedsvisie De Bilt Zuid opgesteld. Een gebiedsvisie geeft duidelijkheid over de huidige functies en waarden in dit gebied, maar geeft ook sturing aan toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen concrete plannen in het gebied een plaats krijgen en kunnen nieuwe initiatieven integraal worden afgewogen. Op 28 januari 2016 is de gebiedsvisie De Bilt-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad.

Projectleider: Ben van der Waal

Telefoon: 030 - 228 94 11

E-mail: b.vanderwaal@debilt.nl