Particulier initiatief Van der Valk De Biltsche Hoek De Bilt

Gebouw Van der Valk hotel aanzicht straatzijde

Om de huidige markt goed te kunnen bedienen is een uitbreiding noodzakelijk voor restaurant/hotelcombinatie Van der Valk aan De Holle Bilt 1 in De Bilt. Ook zijn bepaalde delen van het huidige gebouw toe aan renovatie.

Van der Valk heeft een verzoek ingediend bij de gemeente voor uitbreiding en herontwikkeling. Op 10 februari 2015 heeft het college van B&W toegezegd medewerking te verlenen aan de uitbreiding volgens de richtlijnen die de gemeente aanreikt.

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van het bestemmingsplan door Van der Valk.

Naar het overzicht