Plan Centrum Bilthoven

Categorieën

  • Bilthoven

In de periode 2011-2018 is het centrum van Bilthoven gemoderniseerd. Op twee plaatsen is de afgelopen jaren een onderdoorgang onder het spoor gemaakt.

Er is behoefte aan meer winkels en voorzieningen, de bereikbaarheid moet worden verbeterd en de kwaliteit van de openbare ruimte heeft een impuls nodig. De modernisering wordt uitgevoerd onder de noemer Bilthoven Bouwt.

In februari 2009 is het Masterplan Centrum Bilthoven vastgesteld door de gemeenteraad. Het masterplan geeft de hoofdrichting voor de gewenste veranderingen aan. Het is een boekwerk met schetsen en beschrijvingen van mogelijkheden: de contouren van bebouwingsoppervlakken, hoe hoog de gebouwen mogen worden, en waar straten, pleinen, tuinen en parken zouden kunnen komen. Daarnaast worden de functies beschreven (wonen, winkels, kantoren, scholen) en wordt de financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt. Tot slot beschrijft een masterplan welke invloed de plannen hebben op zaken als de verkeersafwikkeling, parkeren en groen.

Masterplan Centrum Bilthoven (pdf, 10 MB)

Heeft u problemen met het raadplegen van dit bestand, neem dan contact op met de projectleider Henriëtte den Hartog, telefoon 030 - 228 94 11.

Het project is opgesplitst in een aantal deelgebieden:  het Stationsgebied met de twee onderdoorgangen aan de ene kant, De Kwinkelier aan de andere kant. En daartussen het gebied Emmaplein/Vinkenplein met de Nachtegaallaan, Julianalaan, Melchiorlaan en het Vinkenplein.

Om deze deelprojecten in samenhang te realiseren zijn het Masterplan en het Beeldkwaliteitplan opgesteld. De belangrijkste opgave van het Masterplan is dat de openbare ruimte in het centrum een heldere begrenzing krijgt. Dit geldt vooral voor het Vinkenplein, Emmaplein en de Melchiorlaan. Aan de straatkant is ruimte voor terrassen en centrumvoorzieningen. Boven de winkels komen woningen. Dat maakt het gebied levendig en sociaal veilig.

Het Vinkenplein krijgt een groene inrichting, net als de Vinkenlaan die voor doorgaand verkeer is afgesloten. De groene laanstructuur van de Soestdijkseweg is ook bij het Emmaplein verder doorgetrokken. De Julianalaan heeft meer bomen gekregen om de laankwaliteit en het dorpse karakter verder te versterken.

Beeldkwaliteitsplan Centrum Bilthoven (pdf, 9 MB)

Heeft u problemen met het raadplegen van dit bestand, neem dan contact op met de projectleider Henriëtte den Hartog, telefoon 030 - 228 94 11.

Onderstaande virtuele wandeling door het centrumgebied geeft u een beeld van het eindresultaat op basis van de in het Masterplan vastgestelde uitgangspunten.

Virtuele wandeling centrum Bilthoven (Youtube)

Projectleider Henriette den Hartog
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: h.denhartog@debilt.nl

Assistent-projectleider: Bianca Hendriksen
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.hendriksen@debilt.nl