Plan Centrum Bilthoven

In de periode 2011-2018 is het centrum van Bilthoven gemoderniseerd. Op twee plaatsen is de afgelopen jaren een onderdoorgang onder het spoor gemaakt.

Er is behoefte aan meer winkels en voorzieningen, de bereikbaarheid moet worden verbeterd en de kwaliteit van de openbare ruimte heeft een impuls nodig. De modernisering wordt uitgevoerd onder de noemer Bilthoven Bouwt.

Naar het overzicht