Vinkenplein Bilthoven

Categorieën

 • Bilthoven

De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum van Bilthoven aan inwoners en ondernemers is in volle gang. De afgelopen jaren zijn de plannen voor nieuwe horeca, winkels, woningen en een nieuwe inrichting van het openbaar gebied gemaakt. De nieuwbouw op het Vinkenplein is bijna klaar. Eind mei start de herinrichting van het openbaar gebied.

Het Vinkenplein in het centrum van Bilthoven ondergaat een transformatie. Projectontwikkelaar Synchroon realiseert de nieuwbouw van een L-vormig gebouw met nieuwe horeca en deels winkels op de begane grond, met daarboven 30 luxe (huur-)appartementen van 75 tot 120 vierkante meter. Onder het complex is een ondergrondse parkeergarage gemaakt speciaal voor de woningen. Op het opnieuw in te richten plein wordt een horecapaviljoen gerealiseerd.

De laatste fase van de herinrichting Vinkenplein en omgeving is begonnen. De Melchiorlaan en het aansluitend stukje Nachtegaallaan richting de rotonde Soestdijkseweg-Zuid zijn tijdelijk afgesloten. Hierdoor is de verkeerssituatie Julianalaan tijdelijk anders. 

Nu de nieuwbouw bijna klaar is, kan gestart worden met de herinrichting van het Vinkenplein en omgeving. De parkeerfunctie van het Vinkenplein is grotendeels opgeheven. Daarvoor in de plaats komt er een dorpsplein met terrassen en open ruimtes met veel groen.

Vanuit de klankbordgroep centrumplan is een speciale werkgroep opgericht die samen met het ontwerpbureau Okra uit Utrecht en de gemeente het herinrichtingsplan heeft uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar het definitief ontwerp van de inrichting van het Vinkenplein en omgeving vastgesteld.

De voorbereiding van de herinrichting van het Vinkenplein en omgeving is in volle gang. Avezaat gaat werkzaamheden in opdracht van de gemeente De Bilt uitvoeren.

De Melchiorbank komt ook terug in het nieuwe ontwerp van het Vinkenplein. Het wordt een nieuwe eigentijdse variant van de Melchiorbank, die de oude Melchiorbank vervangt. Hiermee wordt de herinnering aan Dr. Melchior (1874-1927), die een belangrijke rol in Bilthoven heeft gehad, voortgezet.

Avezaat is gestart met de uitvoering eind mei 2020. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar, dus tot mei 2021. Informatie over de werkzaamheden, de fasering en de globale planning kunt u vinden op de tekening waarin de verschillende fasen zijn opgenomen.

Werkzaamheden

 • Fase 1: herinrichting Vinkenlaan (vanaf Julianalaan tot Vinkenlaan 33): gereed
 • Fase 2: aanleg parkeerplaatsen zuidzijde Vinkenplein: gereed
 • Fase 3A: trottoir en gedeelte rijweg Nachtegaallaan 24 tot aan de in en uitrit van huisnummer 20: gereed
 • Fase 3B:  Nachtegaallaan (evenzijde tussen rotonde en Nachtegaallaan 24: gereed
 • Fase 4: herinrichting voetpad/fietspad Julianalaan (evenzijde tussen Emmaplein en Melchiorlaan): gereed
 • Fase 5A: herinrichting Vinkenplein – noordzijde langs gevel nieuwbouw: gereed 
 • Fase 5B: herinrichting Vinkenplein – zuidzijde: gereed
 • Fase 6: herinrichting Melchiorlaan en Nachtegaallaan (rijbaan en voetpad onevenzijde tussen rotonde en Melchiorlaan) tot 9 juli 2021. De bomen worden in het najaar geplant.
 • Fase 7: herinrichting kruispunt Julianalaan – Vinkenlaan: 12 tot en met 16 juli 2021
 • Fase 8: herinrichting Vinkenplein - gereed

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de openbare ruimte niet toegankelijk en moet het verkeer omgeleid worden. Dit wordt tijdig met borden op de locatie aangegeven. De hoofdomleidingsroute vanaf de Julianalaan naar het station en terug is via de Sperwerlaan en Boslaan. Woningen en winkels blijven altijd bereikbaar.

Heeft u vragen over de uitvoering of valt u iets op tijdens de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Avezaat:

Rene Avezaat
Telefoon: 030 - 656 72 72
E-mail: info@avezaat.nl.

Gemeentelijke projectleiders:

Ewout Dekker, projectleider uitvoering
Telefoon: 030 - 228 96 10
E-mail: e.dekker@debilt.nl

Henriëtte den Hartog, projectleider Centrumplan Bilthoven
Telefoon: 030 - 228 91 18
E-mail: h.denhartog@debilt.nl