Woningbouw Kerkdijk Westbroek

Aan de westzijde van Westbroek is in de toekomst ruimte voor 21 woningen. Dit heeft de gemeente afgesproken met een projectontwikkelaar in een overeenkomst. 

De locatie is opgenomen als een potentiële woningbouwlocatie in de toekomstvisie voor Westbroek, de provinciale structuurvisie en de gemeentelijke woonvisie.

Naar het overzicht