Woningbouw Kerkdijk Westbroek

Aan de westzijde van Westbroek is in de toekomst ruimte voor 21 woningen. Dit heeft de gemeente afgesproken met een projectontwikkelaar in een overeenkomst. 

De locatie is opgenomen als een potentiële woningbouwlocatie in de toekomstvisie voor Westbroek, de provinciale structuurvisie en de gemeentelijke woonvisie.

In de plannen is ruimte voor verschillende woningbouwtypen waaronder acht twee-onder-een-kapwoningen, vijf vrijstaande woningen, een blok met zes rijwoningen en twee vrije kavels.

Gemeente, projectontwikkelaar en dorpsraad hebben enkele keren om de tafel gezeten om de plannen te bespreken.

In februari 2019 zijn twee scenario’s aan de uitgenodigde dorpsgenoten gepresenteerd. De aanwezigen konden hun voorkeur voor een scenario en bouwstijl uitspreken en hun wensen schriftelijk kenbaar maken. Hun inbreng is waar mogelijk meegenomen in de concept-ruimtelijke randvoorwaarden.Tijdens een inloopavond in oktober 2021 zijn de plannen gepresenteerd. Belangstellenden konden kennis nemen van de ruimtelijke randvoorwaarden en er was ruimte voor het stellen van vragen. Zowel de projectontwikkelaar als medewerkers van de gemeente De Bilt waren aanwezig.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage. Op woensdag 17 januari 2024 vindt een inloopavond in het dorpshuis in Westbroek plaats van 19.00 tot 20.00 uur. Hierbij is iedereen van harte welkom om zowel de bouw- als het ontwerpbestemmingsplan te bekijken en hier vragen over te stellen.

Voor meer informatie over de woningen kunt u terecht op de website: ambachtsgildenwestbroek.nl

Op 1 februari 2022 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. 

Op 21 november 2023 heeft het college ingestemd met de terinzagelegging van het  ontwerpbestemmingsplan ‘Ambachtsgilden te Westbroek’. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, zal de omgevingsvergunning voor de bouw de volgende stap zijn in het proces naar de woningbouw.

Activiteit Periode
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 21 december 2023 tot en met
31 januari 2024
Inloopavond 17 januari 2024
Verwachte start bouwrijp maken* 2024
Verwachte oplevering woningen* 2025
*Data onder voorbehoud

De woningen worden gerealiseerd door projectontwikkelaar Van Wijnen. Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar projectontwikkeling.utrecht@vanwijnen.nl.

Projectleider: Henriëtte den Hartog

Telefoon:  030 - 228 94 11

E-mail:  h.denhartog@debilt.nl