Woningbouw Kerkdijk Westbroek

Aan de westzijde van Westbroek is in de toekomst ruimte voor 21 woningen. Dit heeft de gemeente afgesproken met een projectontwikkelaar in een overeenkomst. 

De locatie is opgenomen als een potentiële woningbouwlocatie in de toekomstvisie voor Westbroek, de provinciale structuurvisie en de gemeentelijke woonvisie.

In de plannen is ruimte voor verschillende woningbouwtypen waaronder acht twee-onder-een-kapwoningen, vijf vrijstaande woningen, een blok met zes rijwoningen en twee vrije kavels.

Gemeente, projectontwikkelaar en dorpsraad hebben enkele keren om de tafel gezeten om de plannen te bespreken.

Tijdens een inloopavond op maandag 25 oktober a.s. bent u tussen 19:00-21:00 uur van harte welkom om binnen te lopen in het Dorpshuis in Westbroek. De plannen worden door middel van beelden getoond. U kunt kennis nemen van de ruimtelijke randvoorwaarden en er is ruimte voor het stellen van vragen. Zowel de projectontwikkelaar als medewerkers van de gemeente De Bilt zijn aanwezig.
Let op: Bij binnenkomst zult u om uw Corona QR-code worden gevraagd.

Voor meer informatie over de woningen kunt u terecht op de website: ambachtsgildenwestbroek.nl

Eerder zijn er op 9 februari 2019  twee scenario’s aan de uitgenodigde dorpsgenoten gepresenteerd. De aanwezigen konden hun voorkeur voor een scenario en bouwstijl uitspreken en hun wensen schriftelijk kenbaar maken. Hun inbreng is waar mogelijk meegenomen in de concept-ruimtelijke randvoorwaarden.

Nadat gereageerd is op de concept ruimtelijke randvoorwaarden worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Activiteit Periode
Ruimtelijke randvoorwaarden Oktober 2021
Beeldvormende avond raad 2 December 2021
Commissie vergadering 13 januari 2022*
Besluitvormende avond raad 27 januari 2022*
Start bestemmingsplanprocedure Januari 2022
Verwachte start bouwrijp maken 2023
Verwachte oplevering woningen 2024
*Data onder voorbehoud

De woningen worden gerealiseerd door projectontwikkelaar Van Wijnen. Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar projectontwikkeling.utrecht@vanwijnen.nl.

Projectleider: Rob Wooning

Telefoon:  030 - 228 94 11

E-mail: r.wooning@debilt.nl