Vestiging uit het buitenland

Alarm:

Verhuizing: verwerking duurt langer

Door extra drukte kan de verwerking van uw verhuizing wat langer duren.

Woont u in het buitenland en wilt u (opnieuw) naar Nederland verhuizen? En wilt u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u een afspraak maken om u in te schrijven.

Afspraak maken

Maak binnen 5 dagen na aankomst in Nederland een afspraak voor uw inschrijving. Ook uw gezinsleden moeten persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn. 

Voor alle gezinsleden moet u een aparte afspraak maken. U kunt wanneer u een afspraak maakt, uw gezinsleden toevoegen aan deze afspraak

Heeft u eerder in Nederland gewoond? Ook dan maakt u een afspraak om u weer in te schrijven. Iedereen die moet worden ingeschreven, moet persoonlijk aangifte doen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven
  • Het formulier Eerste inschrijving/hervestiging Basisregistratie Personen (BRP) (pdf, 294 KB)
  • Huurcontract of koopcontract van uw woning. Of toestemming van uw huiseigenaar/hoofdbewoner. Laat hiervoor het formulier Verklaring Inwoning (pdf, 34 KB) invullen door de huiseigenaar. Let op: u kunt niet eerder worden ingeschreven dan de startdatum van uw huur-of koopcontract
  • Als u gaat inwonen bij iemand die een woning huurt van Woongroen moet de hoofdbewoner dit vooraf aangeven bij de Woongroen. Op de website van de Woongroen vindt u het formulier Akkoord inwoning of u kunt dit aangeven via uw Woongroen-account (onder categorie Ik huur: huurcontract wijzigen). Woongroen geeft een schriftelijke verklaring af en deze verklaring moet u toevoegen bij uw aangifte van verhuizing. Toestemming van de hoofdbewoner is hierbij niet nodig.
  • Bewijs van uitschrijving als u komt van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius
  • Bent u geboren in het buitenland? Dan hebben wij uw originele, recent afgegeven geboorteakte nodig
  • Bent u getrouwd in het buitenland? Dan hebben wij uw originele, recent afgegeven huwelijksakte nodig

Heeft 1 van u of u beiden niet de nationaliteit van een EU-land, én geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Dan moet u beiden verklaren dat u geen schijnhuwelijk bent aangegaan. Met deze verklaring (pdf, 83 KB) geeft u aan dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen.

Vermoedt de ambtenaar dat er toch sprake is van een schijnhuwelijk, dan moet hij een onderzoek instellen. Als hij er dan van overtuigd is dat er sprake is van een schijnhuwelijk, dan moet hij weigeren om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te registreren. De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Gescheiden

Bent u getrouwd en inmiddels gescheiden in het buitenland? Dan hebben wij naast uw originele huwelijksakte ook uw echtscheidingsakte of echtscheidingsbeschikking nodig.

Hulp bij het invullen

Heeft u problemen bij het invullen van de formulieren dan helpen wij u verder. Zorgt u er wel voor dat u de benodigde formulieren voor zover mogelijk ingevuld heeft en meeneemt naar de afspraak.

Legalisatie-of apostillestempel

Het kan zijn dat uw document een legalisatiestempel of een apostillestempel nodig heeft. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Of uw document een legalisatiestempel of apostillestempel nodig heeft, kunt u nalezen op website Nederland wereldwijd.

Kosten

Aan het melden van uw vestiging uit het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Afhandeling

Het kan 4 weken duren voordat uw inschrijving is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).