Werken aan de weg

Bilthoven

  • Bilderdijklaan: vanaf maandag 30 oktober tot en met 22 december 2023 in fases afgesloten voor doorgaand verkeer wegens wegwerkzaamheden. De start op maandag 30 oktober is vanaf de Tollenslaan kruising Bilderdijklaan. Vanaf 13 november gaan de werkzaamheden verder Hasebroeklaan met de kruising Bilderdijklaan. 
  • Koperwieklaan en omgeving: saneringswerkzaamheden van gas-waterleiding tot maart 2024.
  • Soestdijkseweg Zuid tussen rotonde Nachtegaallaan en Leyenseweg van 23 op 24 november 2023 dicht. Van 27 november tot en met 1 december is er nog verkeershinder. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, bereikbaarheid of afvalinzameling? Kijk dan op de pagina Onderhoud openbare wegen.
  • Soestdijkseweg Zuid naar Noord is voor de tunnel herstel van de zebrasafe (lampjes bij het zebrapad) van 27 november tot en met 29 november 2023. Dit kan enige verkeershinder met zich meebrengen.
  • Grote Beer aan de kant van de Planetenbaan: afgesloten wegens nutswerkzaamheden tot maart 2024.
  • Planetenbaan tussen de Plutolaan en 1e Brandenburgerweg afgesloten van 27 november tot en met 22 december 2023 wegens rioolwerkzaamheden.

Doorfietsroute

Aanleg doorfietsroute op diverse plekken. Kijk voor meer informatie op de website van KWS Infra Amsterdam-Utrecht

De Bilt

  • Groenekanseweg tussen rotonde Biltse Rading en de Waterweg dicht in de nacht op 24 november 2023. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, bereikbaarheid of afvalinzameling? Kijk dan op de pagina Onderhoud openbare wegen

Groenekan

Geen werkzaamheden.

Hollandsche Rading

Geen werkzaamheden. 

Westbroek

  • Nedereindse Vaartdijk afgesloten wegens asfaltonderhoud van 30 november tot en met 7 december 2023. Kijk dan op de pagina Onderhoud openbare wegen

Maartensdijk

  • Achterweteringseweg afgesloten wegens asfaltonderhoud  van 4 december tot en met 15 december 2023. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, bereikbaarheid of afvalinzameling?
  • Dorpsweg ter hoogte van de Molenweg is afgesloten vanaf week 2 tot en met week 7 van 2024 tussen 8.00-16.00 uur. Er worden bomen gekapt en er wordt een stalendamwand aangebracht.

Afsluiting wegen tijdens de spitsuren

Voor de Korssesteeg in Westbroek, de Ruigenhoeksedijk in Groenekan, de Voordorpsedijk en de Bunnikseweg in De Bilt zijn geslotenverklaringen ingesteld. Dit om de veiligheid en de leefbaarheid te waarborgen.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Ontheffing spitsafsluiting.

Antonie van Leeuwenhoeklaan afgesloten

De Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven is voor onbepaalde tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf de 1e Brandenburgerweg is de weg afgesloten, de weg is alleen toegankelijk vanaf de Soestdijkseweg Zuid. 
Dit is een preventieve maatregel die de verkeerssituatie gemakkelijker beheersbaar maakt bij aangekondigde en onaangekondigde demonstraties, zoals de gemeente De Bilt die het afgelopen jaren enkele keren heeft meegemaakt. Gemeente, politie en het USP B bezien periodiek of de tijdelijke verkeersmaatregel nog noodzakelijk is.

Herinrichtingsprojecten

Informatie over herinrichtingsprojecten vindt u op de pagina Projecten

Reisbeperkingen openbaar vervoer

Informatie over reisbeperkingen met het OV vindt u op de website van U-OV en de NS.

Gemeentebrede werkzaamheden

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, de openbare verlichting en aan de wegen kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Werkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt, deze vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website vananaarbeter.nl.

Bladcampagne

Maandag 13 november 2023 start de  bladcampagne. De bladruimers werken, zolang het weer het toelaat, door tot 22 december 2023''

Voor meer informatie en de route zie de pagina Bladcampagne onder Afval.

Kolkenreiniging

Vanaf 20 november tot het einde van het jaar is de firma Van Doorn in opdracht van de gemeente begonnen met de ronde kolken zuigen. Alle kolken in de gemeente De Bilt zullen worden leeggezogen, wat de afvoer van water vanaf de straten zal bevorderen, Gedurende het jaar vinden twee van dit soort rondes plaats waarbij de tweede rotonde na de bladval zal plaatsvinden. Deze wordt dan ook ingepland na de bladcampagne. 

Onderhoud openbare wegen

Van oktober 2023 tot eind 2024 vinden er wegwerkzaamheden aan verschillende wegen in onze gemeente plaats. Kijk voor meer informatie op de pagina Onderhoud openbare wegen.

Werkzaamheden regio Utrecht

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u op de website vananaarbeter.nl