Werken aan de weg

Bilthoven

  • Leyenseweg: In november 2022 is gestart met rioolwerkzaamheden waardoor de weg is afgesloten tot en met juli 2023. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Meer informatie en omleidingsroutes zie projectenpagina Riolering vervangen en herinrichting Leyenseweg Bilthoven.
  • Saneringswerkzaamheden van gas-waterleiding aan de Koperwieklaan en omgeving vanaf 13 maart 2023.
  • Nachtegaallaan vanaf 3 april afgesloten voor doorgaand verkeer wegens rioolwerkzaamheden. Ze starten vanaf de Boslaan en de werkzaamheden zijn tot aan de Merellaan.
  • Kruising Leyenseweg-Soestdijkseweg Zuid: Vanaf 3 april in verband met werkzaamheden een rijbaan afgesloten. Voor doorstroming gekozen voor om-en om toegang via tijdelijke verkeersinstallatie. Verwachte duur: twee weken tot 17 april 2023.

Werkzaamheden Vitens en Eneco in Brandenburg

Van juni 2022 tot juni 2023 wordt gefaseerd onderhoud gepleegd aan de gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels in de wijk Brandenburg in Bilthoven. Stuk voor stuk worden (delen van) straten, parkeervakken of trottoirs aangepakt. Aannemer Van Vulpen voert de werkzaamheden uit. Inwoners hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden en worden opnieuw ge├»nformeerd als er in de straat gestart wordt. 

Doorfietsroute

Aanleg doorfietsroute op diverse plekken. Kijk voor meer informatie op de website van KWS Infra Amsterdam-Utrecht

De Bilt

Groenekan

Geen werkzaamheden.

Hollandsche Rading

Geen werkzaamheden.

Westbroek

  • Kerkdijk ter hoogte van huisnummer 43 tot en met huisnummer 149 afgesloten wegens asfaltwerkzaamheden van 27 maart t/m 5 april 2023. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
  • De Burg. Hydecoperweg is van 27 februari tot en met 24 april afgesloten i.v.m. werkzaamheden door nutsbedrijven. Deze weg hoort bij gemeente Stichtse Vecht.

Maartensdijk

  • Achterweteringseweg afgesloten van 12 april 7.00 uur tot en met 13 april 16.00 uur in verband met realisatie van een bouwaansluiting

Afsluiting wegen tijdens de spitsuren

Voor de Korssesteeg in Westbroek, de Ruigenhoeksedijk in Groenekan, de Voordorpsedijk en de Bunnikseweg in De Bilt zijn geslotenverklaringen ingesteld. Dit om de veiligheid en de leefbaarheid te waarborgen.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Ontheffing spitsafsluiting.

Antonie van Leeuwenhoeklaan afgesloten

De Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven is voor onbepaalde tijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf de 1e Brandenburgerweg is de weg afgesloten, de weg is alleen toegankelijk vanaf de Soestdijkseweg Zuid. 
Dit is een preventieve maatregel die de verkeerssituatie gemakkelijker beheersbaar maakt bij aangekondigde en onaangekondigde demonstraties, zoals de gemeente De Bilt die het afgelopen jaren enkele keren heeft meegemaakt. Gemeente, politie en het USP B bezien periodiek of de tijdelijke verkeersmaatregel nog noodzakelijk is.

Herinrichtingsprojecten

Informatie over herinrichtingsprojecten vindt u op de pagina Projecten

Reisbeperkingen openbaar vervoer

Informatie over reisbeperkingen met het OV vindt u op de website van U-OV en de NS.

Gemeentebrede werkzaamheden

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, de openbare verlichting en aan de wegen kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Werkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt, deze vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website vananaarbeter.nl.

Werkzaamheden regio Utrecht

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u op de website vananaarbeter.nl