Gelijke behandeling en discriminatie

In gemeente De Bilt is iedereen gelijkwaardig. We maken geen onderscheid in opleidingsniveau, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperkingen. Iedereen verdient gelijke behandeling en gelijke kansen. Op deze pagina leest u wat u kunt doen als dit niet goed gaat.  

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld als mensen worden afgewezen voor een baan vanwege hun gender, uitgescholden worden op straat omdat ze homoseksueel zijn of een handicap hebben, of een discotheek niet worden binnengelaten vanwege hun huidskleur. Discriminatie is verboden. Lees meer over discriminatie op de site van antidiscriminatiebureau Art. 1 Midden Nederland.

Discriminatie melden bij Art.1

Ervaart u discriminatie of u ziet u het gebeuren? Meld dit bij het Utrechtse antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Dat kan uiterlijk een jaar na de gebeurtenis. Het melden van discriminatie is altijd vertrouwelijk en gratis.

Zo kunt u discriminatie melden:

Een onafhankelijke klachtbehandelaar helpt u. De behandelaar registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Gaat het om iets wat mogelijk strafbaar is? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Art.1 Midden Nederland kan u hierbij adviseren en helpen.

Discriminatie melden bij de politie

Discriminatie is verboden. Meld discriminatie online bij de politie. De politie kan na uw melding adviseren om aangifte te doen.  Doe aangifte bij de politie: bel 0900 8844 of doe aangifte op een politiebureau in de buurt. Bel het alarmnummer 112 bij spoed, geweld of als de dader er nog is.

Hulp en informatie voor LHBTI+

LHBTI+’ers kunnen voor vragen en hulp terecht bij de volgende organisaties:

Global goals

Gemeente De Bilt heeft zich in 2022 aangemeld als Global Goals-gemeente. Global Goals is een verzameling van 17 doelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld om de wereld een betere plek te maken.

Doelstelling 5 richt zich op het stoppen van alle vormen van discriminatie en het bevorderen van gendergelijkheid. Doelstelling 10 richt zich op het ontwikkelen van gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer over de doelen op de website van SDG Nederland.

Discriminatie door de overheid

Als u een klacht heeft over discriminatie door de overheid, kunt u zich melden bij de Nationale Ombudsman