Melding nieuwe kinderopvang

Wilt u een kindcentrum, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. U regelt het via de gemeente met een van de formulieren van de Rijksoverheid.

Hoe melden?

  • Vul het aanvraagformulier in dat voor u van toepassing is
  • Mail het ingevulde formulier naar kinderopvang@debilt.nl

Registratie bij LRKP

De gemeente laat uw locatie inspecteren door de GGD. Als de GGD een positief advies geeft, beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. Met de vergunning kunt u zich inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kosten

Een vergunning voor gastouderopvang kost € 242,-. Een vergunning voor alle andere vormen van kinderopvang en voor een peuterspeelzaal kost € 865,-.

U betaalt de leges bij de aanvraag. U krijgt de kosten niet terug als u de vergunning niet krijgt. Als u uw aanvraag intrekt voordat de gemeente hierover heeft besloten, dan krijgt u 50% van de leges terug.