Peuteropvangregeling

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar? Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft uw kind geen VVE-indicatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming voor twee dagdelen peuteropvang in de week. 

Aanvragen (pdf, 348 KB)

Het Rijk en gemeenten vinden het belangrijk dat peuters naar een voorschoolse voorziening, zoals de peuteropvang kunnen gaan. 

Er zijn ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, doordat ze niet werken of doordat één van de ouders werkt. Voor kinderen met een (dreigende) taal- en ontwikkelingsachterstand bestaat een Voor- en Vroegschools Educatie  programma (VVE). Kinderen die geen VVE-indicatie hebben en waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 

Deze tegemoetkoming geldt voor twee dagdelen. Twee dagdelen zijn maximaal 8 uur per week. De tegemoetkoming wordt voor maximaal 40 weken per kalenderjaar verstrekt. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het uurtarief van de peuteropvang en de hoogte van uw inkomen.

Voorwaarden

 • Uw kind is tussen 2,5 en 4 jaar
 • De peuteropvangorganisatie is geregistreerd zie: www.landelijkregisterkinderopvang.nl
 • De peuteropvanglocatie is gevestigd in de gemeente De Bilt
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
 • Uw kind heeft geen VVE-indicatie

Aanvragen

Hoe doet u een aanvraag?

 1. U kiest een geregistreerde peuteropvang
 2. U vraagt een Inkomensverklaring (IB60) aan bij de Belastingdienst. Indien van toepassing moet dit voor beide ouder(s) verzorger(s).
 3. U maakt een kopie van uw legitimatie en indien van toepassing van de andere ouder/verzorger.
 4. Bij het intakegesprek van de peuteropvang neemt u de IB60 en legitimatiebewijzen mee. U geeft bij de peuteropvangorganisatie aan dat u gebruik wilt maken van de regeling voor peuters. U vult samen het aanvraagformulier in.
 5. De peuteropvang stuurt deze documenten door naar de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvraag en berekent de hoogte van de ouderbijdrage.
 6. U betaalt de ouderbijdrage aan de peuteropvang. De gemeente betaalt het deel dat overblijft direct aan de peuteropvang.

Nodig

 • De ingevulde verklaring 'Aanvraagformulier / Verklaring regeling peuteropvang 2019'
 • Inkomensverklaring IB60
 • Kopie identiteitsbewijs

Kosten

U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage, volgens de 'VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023'

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 030 - 228 94 11.

Extra informatie