Melding verdenking zorgfraude

Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Het is belangrijk dat het geld dat hieraan besteed wordt, terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het meldpunt onderzoekt meldingen over mogelijke zorgfraude. Als er sprake is van zorgfraude, dan nemen wij gepaste maatregelen.

Animatie

De animatie over zorgfraude laat zien wat u kunt doen wanneer u denkt dat er iets niet volledig in de haak is.

Meldpunt

Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld dit dan via het onderstaande formulier Melding verdenking zorgfraude.

Vul het formulier zo compleet mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. Na uw melding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Anoniem melden is in het formulier mogelijk. Zorg dan dat u geen informatie neerzet als ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, enzovoort.

Over het onderzoek wordt vanwege privacy niet gecommuniceerd.

Melding verdenking zorgfraude

Signalen van zorgfraude

U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan:

 • zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is
 • zorg leveren door ondeskundig personeel
 • geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is
 • meer zorg aanvragen dan nodig is
 • geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald
 • zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is
 • minder (goede) zorg leveren dan nodig is
 • een administratie die niet op orde is
 • het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden
 • aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD-misbruik
 • de persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen