Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Voor de toekenning van een vervoersvoorziening kijkt de gemeente naar de mogelijkheden van de leerling. Wanneer een leerling niet met begeleiding in het openbaar vervoer kan reizen vanwege een handicap of beperking, komt hij/zij in aanmerking voor taxivervoer. In alle andere gevallen wordt een vergoeding berekend op basis van eigen vervoer of openbaar vervoer.

Inloggen met DigiD Aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Aanvragen organisatie

Nodig

  • Uw DigiD of eHerkenning als u de aanvraag doet als organisatie.

Start uw kind in het nieuwe schooljaar?

Vraag dan leerlingenvervoer vóór 1 juni aan.

Komt de aanvraag na 1 juni binnen?

  • Uw aanvraag behandelen wij op volgorde van binnenkomst.
  • Vul het formulier duidelijk, compleet en goed in en onderteken deze.
  • Alleen als de aanvraag compleet is, nemen wij deze in behandeling.

Is de aanvraag niet compleet?

Dan nemen wij dit niet in behandeling en brengen u hiervan op de hoogte. U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. De gemeente mag de beslistermijn 1 keer met vier weken verlengen.