Uitleg gebruikte termen

Afstand woning-school

De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school moet meer dan 6 kilometer zijn. Als de school dichterbij staat heeft u geen recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Deze grens van 6 kilometer geldt niet voor een kind met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U kunt alleen een vergoeding krijgen naar de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. Wij houden rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een school die verder weg ligt maar wordt hetzelfde onderwijs ook dichterbij aangeboden, dan kan het zijn dat u minder of geen vergoeding krijgt. Tenzij er een wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden bij de schoolkeuze.

Zelfstandigheid van de leerling

We hanteren als uitgangspunt dat leerlingen vanaf groep 8 zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kan van deze richtlijn worden afgeweken. Heeft uw kind een beperking dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Is dit niet mogelijk dan heeft u eventueel recht op aangepast vervoer. Zo mogelijk wordt bij twijfel een onafhankelijk medisch adviseur ingeschakeld.

Begeleiding

Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school.

Reistijd taxivervoer

De taxibussen vervoeren maximaal 8 kinderen. Dit kunnen ook kinderen van andere scholen zijn. Ook door de samenwerking met de omliggende gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist en Wijk bij Duurstede) kan het zijn dat er combinaties gemaakt worden met kinderen uit deze gemeenten. We proberen de reistijd beperkt te houden, maar een enkele reis kan toch 1,5 uur duren.