Wanneer kan uw kind gebruik maken van leerlingenvervoer?

Uw kind kan niet meteen na het insturen van de aanvraag gebruik maken van leerlingenvervoer.

  • Houd rekening met een verwerkingstijd van 8 tot 12 weken.
  • Heeft u nog geen bericht ontvangen? U moet zelf zorgen voor het vervoer van uw kind naar school en weer naar huis.
  • Moet uw kind volgens de leerplichtwet verplicht naar school? U als ouders en verzorgers bent verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind(eren).