Wat kost leerlingenvervoer?

Komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer en bezoekt uw kind het reguliere basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs?

  • Dan kan het zijn dat u een drempelbedrag moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Elk jaar veranderen de bedragen.
  • U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

  • Is de afstand van huis naar school voor primair onderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kan de gemeente een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen.