Voor wie is leerlingenvervoer?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Bekijk hieronder wat voor uw kind van toepassing is.

Deze regeling is bestemd voor leerlingen:

  • die wonen in de gemeente De Bilt
  • in het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • die een speciale school voor basisonderwijs (SBO) bezoeken
  • die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • met een structurele handicap in het reguliere basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • uw kind niet zelfstandig naar school kan reizen
  • uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs volgt en de school ver weg ligt of openbaar vervoer ontbreekt

We beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Heeft u hier vragen over?

Neem dan vóór uw definitieve schoolkeuze contact met ons op.

Mail: leerlingenvervoer@debilt.nl

Telefoonnummer: 030 - 228 94 11